Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Artikel från Finansdepartementet

Nordisk styrgrupp för harmoniserade byggregler

Publicerad

De nordiska länderna har utsett en styrgrupp som ska arbeta för en harmonisering av byggsektorn i Norden. Styrgruppen är en del av deklarationen för ökat nordiskt samarbete för att få ner byggandets klimatpåverkan som de nordiska bostadsministrarna godkände under ett möte på Island i oktober 2019.

Styrgruppen lyder under Nordiska ministerrådet och består av medlemmar från alla nordiska länder. Sverige representeras av två ledamöter, varav en från Finansdepartementet och en från Boverket. Gruppen ska främja och samordna det långsiktiga arbetet med att skapa en gemensam nordisk byggmarknad, till exempel via en harmonisering av ländernas byggregler.

Styrgruppen ska också initiera och främja insatser som stärker förutsättningarna för en integrerad och hållbar tillväxt för byggbranschen. Fokus ska vara hållbarhet och cirkulär ekonomi.

- De nordiska byggmarknaderna är var och en för sig mycket små men tillsammans har vi en stor marknad. Det kan locka fler aktörer och stärka konkurrensen. Det ger oss även möjlighet att i samverkan stärka arbetet med att nå våra klimat- och hållbarhetsmål, säger bostadsminister Per Bolund.

Styrgruppen kommer att träffas minst en gång per år och rapporterar till de nordiska näringsministrarna samt bostads- och byggministrarna.