Peter Hultqvist träffade försvarsministrarna från Tyskland och de nordiska länderna

Publicerad

Den 18 juni träffade försvarsminister Peter Hultqvist Tysklands försvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer samt försvarsministrarna från de nordiska länderna via videolänk. Från Danmark deltog försvarsminister Trine Bramsen, från Norge försvarsminister Frank Bakke Jensen, och från Finland försvarsminister Antti Kaikkonen.

På mötet diskuterades bland annat säkerheten i närområdet, den transatlantiska länken samt det kommande tyska EU-ordförandeskapet.

- Jag välkomnar att Tysklands försvarsminister tagit initiativ till ett möte med de nordiska försvarsministrarna. Vi har gemensamma intressen av säkerhetsläget i norra Europa, säger Peter Hultqvist

Tidigare i juni träffades försvarsminister Peter Hultqvist och Tysklands försvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer via videolänk för att diskutera det bilaterala försvarssamarbetet men även säkerhetsläget i norra Europa och säkerhetsfrågor inom ramen för OSSE samt gemensamma internationella insatser i Mali och Afghanistan.

Tyskland och Sverige har en lång tradition av försvarssamarbete. I juni 2017 undertecknade Sveriges och Tysklands försvarsministrar en gemensam avsiktsförklaring för att fördjupa och öka samarbetet mellan länderna.

- Tyskland är en viktig aktör och partner för Sverige inte bara i Europa utan även i Östersjöregionen. Vi har ett bra och väl utvecklat samarbete som båda länderna gärna vill fördjupa ytterligare, säger Peter Hultqvist.