Artikel från Socialdepartementet

Pressbrief om sjukvårdens kapacitet och skyddsmateriel

Publicerad

Onsdag den 3 juni höll socialminister Lena Hallengren en pressbrief om sjukvårdens kapacitet och tillgången till skyddsmateriel med anledning av covid-19. Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, medverkade också.

Lena Hallengren inledde pressträffen med en tillbakablick och en redogörelse för hur regeringens och Socialstyrelsens arbete under våren. Fram tills idag har Socialstyrelsen köpt in utrustning för omkring 1,5 miljarder kronor, exempelvis över 600 respiratorer, 7 miljoner mun- och andningsskydd med kontinuerliga tillskott under hösten och 20 miljoner skyddshandskar. 120 000 liter handsprit har tillhandahållits äldreboenden och vårdinrättningar.

Innan omställningen började fanns totalt 526 intensivvårdsplatser i landet, de senaste rapporteringarna visar mellan 800 och 900 intensivvårdsplatser. Den gemensamma ansträngningen att ”platta till kurvan”, i kombination med sjukvårdens omställning har lett till att det funnits tillgängliga platser på sjukhusen, men situationen är fortfarande allvarlig.

Fortsatt beredskap

Ingen region eller kommun har under den senaste veckan rapporterat kritisk påverkan till Socialstyrelsen, samtidigt är situationen skör. Det finns inga långsiktiga beredskapslager och situationen kan snabbt förändras. Det är viktigt att kommuner, regioner och staten fortsätter köpa in material. De aktörer inom sjukvården eller omsorgen som har brist på material kan vända sig till Socialstyrelsen som så här långt kunnat möta så gott som samtliga förfrågningar. 

- Socialstyrelsen har på mycket kort tid ställt om och under svåra omständigheter byggt upp en operativ inköpscentral som nu distribuerar skyddsmaterial till kommunerna och regionerna. De har gjort en betydelsefull insats i att stötta upp beredskapen hos kommuner och regioner. Min bild är att sjukvården klarat av att hjälpa covid-19 patienter och det är ett gott betyg till sjukvården och dess personal i denna samhällskris Men vi vet också att efter covid-19 finns inte bara fler patienter utan också patienter som har ett förmodat större vårdbehov än vad som annars varit fallet och en stor vårdskuld, därför kommer vi naturligtvis få återkomma till sjukvårdens behov under en lång tid framöver, säger Lena Hallengren.

Kontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 72 64
e-post till Jasmina Sofic