Artikel från Utrikesdepartementet

Relationerna mellan EU och USA på utrikesministermöte

Publicerad

EU:s relation med USA är huvudpunkten på dagordningen när EU:s utrikesministrar möts i en videokonferens på måndag 15 juni. Ministrarna kommer även att förbereda det efterföljande mötet med den amerikanska utrikesministern, Mike Pompeo.

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Josep Borrell EU:s utrikesråd med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas den höga representanten kommentera situationen i Sudan samt nämna rådsslutsatser om säkerhet och försvar.

EU – USA

Ministrarna kommer först att diskutera EU:s relation till USA inför mötet med USA:s utrikesminister Mike Pompeo.

Regeringen välkomnar att utrikesministrarna har en dialog med USA:s utrikesminister och kommer att arbeta för att EU agerar enigt i samtalet. Förberedelserna bör därför fokusera på vilka budskap EU gemensamt ska föra fram. Regeringen kommer att arbeta för att EU:s höga representant Josep Borell tar upp fredsprocessen i Mellanöstern, utvecklingen i Hongkong och relationen till Kina.

Möte med USA:s utrikesminister Mike Pompeo

Efter att mötet inletts ansluter USA:s utrikesminister Mike Pompeo. I diskussionen med USA:s utrikesminister kommer den svenska regeringen fokusera på de transatlantiska relationerna, situationen i Hongkong och Kina samt fredprocessen i Mellanöstern.

Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige på mötet.

Sedan den 23 mars sker EU:s ministermöten via video. De är informella vilket innebär att ministrarna inte fattar beslut i själva mötet. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd 15 juni

Mer om videomötet i EU:s utrikesråd 15 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.