Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

WTO, handel och hälsa på ministermöte

Publicerad

Läget för Världshandelsorganisationen, WTO, hur coronautbrottet påverkat handelspolitiken och ett initiativ om handel och hälsa är några av frågorna som utrikeshandelsminister Anna Hallberg ska ta upp med sina EU-kollegor när de möts i ett videomöte 9 juni.

WTO-frågor

På mötet kommer EU-kommissionen informera handelsministrarna om läget i pågående förhandlingar och processer i WTO. WTO är i ett utsatt läge då den globala handeln minskat kraftigt sedan coronautbrottet. Organisationen har inte haft formella möten sedan utbrottet och står samtidigt inför val av ny generaldirektör.

Regeringen anser att den kommande ekonomiska återhämtningen måste grunda sig på gemensamma, hållbara och globala lösningar på handelsområdet. I arbetet med denna process är det viktigt att EU tar en aktiv och ledande roll. Regeringen stödjer även EU-kommissionens arbete för att reformera WTO.

Medlemsstaterna kommer även att diskutera huruvida EU ska verka för att inleda multilaterala förhandlingar inom ramen för WTO för att underlätta handel med medicinska produkter. Diskussionen utgår bland annat från det svenska initiativet ’Trade for Health’, vilket nu har tagits vidare av EU-kommissionen. Regeringen stödjer EU-kommissionens initiativ att driva frågan vidare inom WTO.

Konsekvenser av coronautbrottet på handelspolitiken

EU-kommissionen kommer också informera ministrarna om vilka konsekvenser coronautbrottet haft på handelspolitiken och om en kommande översyn av EU:s handelspolitik.

Regeringen anser att en fortsatt fri, hållbar och rättvis internationell handel utgör en viktig del i återhämtningen efter coronautbrottet för att säkra konkurrenskraft och välstånd. Regeringen kommer att arbeta för en fortsatt ambitiös frihandelsagenda och understryka vikten av att översynen blir inkluderande.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg företräder Sverige i videomötet.

Sedan den 23 mars sker EU:s ministermöten via video.
De är informella vilket innebär att ministrarna inte fattar beslut i själva mötet. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för utrikesrådets möte om handelsfrågor 9 juni

Mer om utrikesrådets möte om handelsfrågor 9 juni

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Mer om Sveriges arbete i EU

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Rådsmöten under coronapandemin

Med anledning av coronapandemin hålls rådsmöten via video och telefon, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.