Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s budget och återhämtningsfond diskuterades när Spaniens premiärminister var på besök

Publicerad

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besökte statsminister Stefan Löfven på Harpsund i Sörmland den 14 och 15 juli. Under mötet diskuterade de bland annat coronapandemin och dess ekonomiska effekter samt de kommande budgetförhandlingarna i EU.

Efter mötet hölls en gemensam pressträff.

– Vi har haft konstruktiva samtal som framför allt har handlat om covid-19 och om de kommande förhandlingarna om EU:s budget som inleds i Bryssel på fredag. Våra länder har en bra relation och vi är överens om att de gemensamma utmaningarna vi har behöver europeiska lösningar, sa Stefan Löfven.

Statsministern sa också att deras samtal har gett en ökad förståelse för de båda ländernas olika ståndpunkter när det gäller den återhämtningsfond som föreslagits i EU.

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez inledde med att tacka för gästfriheten och för den solidaritet som Sverige och Löfven har visat Spanien under coronapandemin, bland annat när de hade svårigheter med viss medicinsk utrustning som till exempel respiratorer.

När det gäller de kommande förhandlingarna i EU så menade Sánchez att EU måste komma överens under juli.

– Vi måste nå en överenskommelse under den här månaden. Det finns mycket mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Vi har ett gemensamt mål och det är att stärka vårt samarbete i EU, sa Sánchez.