Innehållet publicerades under perioden

-

Eva Nordmark deltar i ILO:s paneldiskussion om arbetsmiljöutmaningar

Publicerad

Idag deltar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ILO:s digitala arbetsmiljöpanel, ILO Global Summit on COVID-19. På mötet förväntas ministrar, fack och arbetsgivarrepresentanter från ILO:s medlemsländer diskutera utmaningar inom arbetslivet med anledning av covid-19.

Syftet med arbetsmiljöpanelen är att utbyta erfarenheter om att förebygga diskriminering på arbetsmarknaden och hitta nya arbetsformer i ljuset av covid-19. Frågan om hur de olika länderna skapar en säker återgång till arbetet efter virusspridningen kommer också att lyftas.

- Det kommer att vara viktigt att undersöka vilken roll olika arbetsvillkor, anställningsformer och sätt att organisera arbete har spelat under denna pandemi. Goda och rättvisa arbetsvillkor bör gälla för alla arbetare på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

ILO:s hundraårsdeklaration trycker på att ett säkert och hälsosamt arbete är grundläggande för anständigt arbete och uppmanar alla medlemsländer att säkerställa skydd för alla arbetstagare.

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

Internationella arbetsorganisationen (ILO) bildades år 1919 som FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO verkar för att främja sysselsättning och goda arbetsvillkor samt värna fackliga fri- och rättigheter och stärka samarbetet mellan oberoende arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer