Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Intensivt arbete inför toppmöte i Bryssel

Publicerad

Nu börjar en vecka med intensiva förhandlingar i EU. På onsdag har EU-ministrarna videomöte och på fredag och lördag träffas EU:s ledare på ett extrainsatt möte i Bryssel. Det blir det första fysiska toppmötet sedan i februari. På agendan står kommissionens senaste förslag till EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 och EU:s återhämtningsplan. EU-minister Hans Dahlgren ger sin syn på läget inför de fortsatta förhandlingarna.

EU-minister Hans Dahglren framför en svensk flagga och EU-flaggan.
EU-minister Hans Dahlgren. Foto: Andreas Enbuske/Regeringskansliet

Det var redan vid toppmötet i februari klart att medlemsstaterna stod långt ifrån varandra gällande EU:s långtidsbudget och att det skulle bli tuffa förhandlingar. Hur är utgångsläget nu?
– Läget är ett helt annat nu än i februari på grund av coronaviruset. Detta har ju lett till en djup ekonomisk kris i alla våra länder. Därför är det angeläget att EU-länderna tillsammans försöker få igång våra ekonomier igen. Och därför ska man nu förutom budgeten också förhandla om en omfattande återhämtningsplan. Gällande långtidsbudgeten så är kommissionens förslag från i fredags i vissa delar små steg i rätt riktning, utifrån det Sverige vill. Exempelvis föreslår man en viss förstärkning av klimatåtgärderna. Men jag bedömer att vi fortfarande står långt ifrån många av de andra medlemsstaterna. Så det finns beredskap för tuffa förhandlingar även denna vecka, säger Hans Dahlgren.

Vad är viktigast för Sverige?
– För Sverige är det prioriterat att EU:s budget inte blir för stor, så att vi kan landa i en rimlig svensk avgift. Sverige är en av de största nettobetalarna i EU och det är rätt eftersom vi hör till de rikaste länderna. Men vår avgift kan inte bli hur hög som helst. Vi tycker också att det är viktigt med en modern budget där mer pengar går till säkerhet, miljö och klimatomställning. I det förslag som kom i fredags är det fortfarande för mycket som läggs på exempelvis jordbruksstöd. Vad gäller återhämtningsplanen är det viktigt att de pengar som EU ska låna upp förmedlas i form av lån och inte bidrag. På så sätt tror vi att stödet kommer att bli mer effektivt. Och så undviker man att tvinga kommande generationer att stå för återbetalningen i form av ännu högre EU-avgifter.

Hur har den svenska regeringen jobbat inför veckans förhandlingar?
– Den senaste tiden har det varit väldigt många möten och samtal med kollegor runt om i Europa. Jag har haft särskilt mycket kontakt med mina kollegor i Danmark, Nederländerna och Österrike - länder som tycker som vi i denna fråga. I fredags fick vi kommissionens nya förslag, och det kommer att diskuteras av oss EU-ministrar vid ett videomöte på onsdag.  Och sedan möts alla stats- och regeringscheferna vid förhandlingsbordet på fredag.

Tror du att man kommer kunna enas i helgen?
– Jag hoppas att det ska gå att komma fram till en uppgörelse då. Den kris vi ska möta finns ju här och nu. Men det är fortfarande stora åsiktsskillnader, så osvuret är bäst, säger EU-minister Hans Dahlgren.