Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Nytt ordförandeskap och långtidsbudget på EU-möte

Publicerad

När EU-minister Hans Dahlgren deltar i en videokonferens med medlemsländernas EU-ministrar på onsdag ska de bland annat förbereda stats- och regeringschefernas möte i Europeiska rådet i slutat av veckan. EU-ministrarna kommer även att få en genomgång av det tyska ordförandeskapets prioriteringar för det kommande halvåret.

EU-minister Hans Dahlgren
Hans Dahlgren företräder Sverige i ett videomöte den 15 juli där EU-ländernas ministrar med ansvar för EU-frågor förbereder det toppmöte som hålls 17 juli. EU:s långtidsbudget dominerar dagordningen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det tyska ordförandeskapet presenterar sina prioriteringar

På mötet kommer den tyska EU-ministern att presentera Tysklands arbetsprogram och prioriteringar för rådets arbete fram till årsskiftet.
Utöver prioriteringarna har det tyska ordförandeskapet ambitionen att slutföra förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte

EU-ministrarna ska också förbereda nästa möte i Europeiska rådet 17–18 juli. Stats- och regeringscheferna kommer då att förhandla om EU:s långtidsbudget för 2021–2027 samt förslaget om återhämtningsåtgärder. På mötet ska EU-ministrarna förbereda ett utkast till slutsatser.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på videomötet.

Artikel: Intensivt arbete inför toppmöte i Bryssel

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för allmänna rådet 15 juli

Mer om videomötet i allmänna rådet 15 uli

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Under Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om den sista delen i långtidsbudgeten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.