Artikel från Utrikesdepartementet

Turkiet, Latinamerika och Karibien på utrikesministermöte

Publicerad

När utrikesminister Ann Linde träffar sina utrikesministerkollegor på det första fysiska mötet i Bryssel sedan februari ska de diskutera EU:s relation med Turkiet. Utrikesministrarna ska också behandla EU:s relationer med länderna i Latinamerika och Karibien.

utrikesminister Ann Linde i Europabyggnadens VIP-entré
Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i Bryssel. Foto: EU-representationen

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Josep Borrell mötet med att kommentera några aktuella frågor. Denna gång väntas den höga representanten kommentera fredsprocessen i Mellanöstern, Hongkong, Libyen, Afrika och post-Cotonouförhandlingarna. Han kommer också kommentera situationen i Venezuela och EU-Indientoppmötet.

Latinamerika och Karibien

Utrikesministrarna ska diskutera EU:s relationer med Latinamerika och Karibien mot bakgrund av den pågående coronapandemin.

Regeringen välkomnar en diskussion om relationerna till Latinamerika och Karibien, bland annat i ljuset av att Latinamerika nu är en av världens mest drabbade regioner. Krisen har förvärrat problem med fattigdom, ojämlikhet och icke-demokratiska tendenser i flera länder. Särskilt allvarlig är situationen i Venezuela.

EU:s relation med Turkiet

Utrikesminister Ann Linde och övriga utrikesministrar från EU-länderna kommer också diskutera EU:s relation med Turkiet.

Regeringen anser att det är viktigt att EU agerar sammanhållet och långsiktigt i förhållande till Turkiet som är ett kandidatland till EU. Hur landet agerar är av strategisk betydelse för EU, samtidigt som EU och Turkiet inte alltid har samma syn på en rad frågor.

Regeringen kommer att uppmärksamma den negativa utvecklingen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Turkiet. Regeringen kommer också lyfta fram att det är viktigt att EU fortsätter att reagera mot Turkiets negativa agerande i närområdet och mot den militära närvaron i norra Syrien.

Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för mötet 13 juli

Mer om mötet på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.