Uppdrag att analysera Arbetsförmedlingens och arbetsmarknadsutbildningens roll för kompetensförsörjningen

Publicerad

En utredare inom Arbetsmarknadsdepartementet ges i uppdrag att analysera hur reformeringen av Arbetsförmedlingen påverkar arbetsmarknadspolitikens del i kompetensförsörjningen. Utredaren ska bland annat föreslå hur Arbetsförmedlingens roll för kompetensförsörjning kan tydliggöras.

– Det är angeläget att arbetsmarknadsutbildningar fyller en strategisk funktion på arbetsmarknaden och att de arbetsmarknadsutbildningar som brister i effektivitet kan avvecklas, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Analysen ska bland annat omfatta arbetsmarknadspolitikens uppgift att tillhandahålla ett ändamålsenligt utbud av utbildningsinsatser i syfte att både underlätta för den enskilde att få eller behålla ett arbete och motverka att arbetskraftsbrist uppstår på arbetsmarknaden. Det gäller bland annat vilka utbildningsinsatser som myndigheten själv ska ansvara för, respektive hur myndigheten ska använda sig av utbildningsinsatser i utbildningsväsendet inklusive folkbildningen. Regeringskansliet tillsätter därför en utredare som får i uppdrag att analysera hur reformeringen av Arbetsförmedlingen påverkar arbetsmarknadspolitikens del i kompetensförsörjningen.

Utredaren ska bland annat föreslå hur Arbetsförmedlingens roll för kompetensförsörjning kan tydliggöras. Utredaren ska även föreslå åtgärder för att förbättra jämställdheten i tillgång och anvisningar till olika former av utbildningar.

Utöver reformeringen av Arbetsförmedlingen ska utredaren beakta och analysera övrig utveckling inom området, i synnerhet det arbete som sker inom Regeringskansliet som påverkar arbetsmarknadsutbildning och andra strukturer för kompetensförsörjning på nationell och regional nivå.