Försvarsminister Hultqvist deltog vid EU:s informella försvarsministermöte i Berlin

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 26 augusti vid EU:s informella försvarsministermöte i Berlin. Försvarsministrarna diskuterade bland annat hur covid-19 påverkar EU:s säkerhets- och försvarssamarbete, arbetet med den strategiska kompassen för EU:s säkerhets- och försvarspolitik samt EU:s insatser och engagemang i operationer tillsammans med partners.

Tillsammans med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och FN:s chef för fredsbevarande insatser Jean-Pierre Lacroix diskuterade EU:s försvarsministrar internationella insatser och samarbetet i fält. Vikten av stärkt samarbete och koordinering mellan EU, FN och Nato betonades särskilt.

Försvarsministrarna diskuterade även hur man skulle ta vidare arbetet med den strategiska kompassen, vilken syftar till att ge tydligare mål och inriktning för genomförandet av EU:s säkerhets- och försvarspolitik. Den strategiska kompassen ska kunna bidra till vidare inriktning för områden såsom EU:s krishantering, motståndskraft, förmågeutveckling och partnerskap. Därtill reflekterade försvarsministrarna kring lärdomar och erfarenheter hittills från covid-19 och möjlig långsiktig påverkan på EU:s säkerhets- och försvarssamarbete, med fokus på att stärka sammanhållningen och tillsammans bidra till ett säkrare EU och omvärld.

I samband med mötet hade försvarsminister Hultqvist även en bilateral med FN:s chef för fredsbevarande insatser, Jean-Pierre Lacroix, om Sveriges engagemang och bidrag till FN:s fredsbevarande insatser. Därtill hade försvarsministern en kortare bilateral med Tysklands försvarsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer.

 

Mer om EU:s försvarsministrars informella möte den 26 augusti

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.