Innehållet publicerades under perioden

-

Möte med storstadsregionerna om läget på arbetsmarknaden

Publicerad

Under fredagen den 21 augusti höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ett möte med representanter för kommunerna i storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Malmö. Mötet hölls med anledning av det allvarliga läget på arbetsmarknaden.

Under mötet som hölls via videolänk deltog representanter för kommunförbundet Storstockholm, kommunförbundet Skåne och Göteborgsregionen. Representanterna inledde mötet med att redogöra för de olika utmaningar som de ser på arbetsmarknaden i respektive region och kom med förslag om hur kommunerna kan medverka i arbetsmarknadspolitiken.

- Jag tackade dem för det goda ledarskap som de visar i detta läge. Det är viktigt att vi använder alla tillgängliga verktyg för att människor ska få stöd och undvika att fastna i långvarig arbetslöshet. Regeringen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska effekterna av pandemin. Från mitt och regeringens håll fortsätter arbetet med att säkerställa att den statliga arbetsmarknadspolitiken fungerar i hela landet. En arbetssökande som behöver stöd ska få detta, oavsett bostadsort, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.