Nytt Barn- och elevombud utsett

Publicerad

Regeringen har i dag anställt Mårten Petersson som nytt Barn- och elevombud (BEO) för två år framåt. Han tillträder den 2 november 2020.

Mårten Petersson är utbildad lärare och kommer närmast från Barnombudsmannen där han har varit avdelningschef. Tidigare har han bland annat arbetat som enhetschef på Skolinspektionen och även på Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 
Barn- och elevombudet är en del av Skolinspektionen, och hanterar ärenden om kränkande behandling som riktas mot barn och elever. Utbildningsdepartementet genomför just nu en översyn av samtliga skolmyndigheter, där BEO ingår. Därför är anställningen begränsad till en tvåårsperiod.