Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

Samtal med idrottsrörelsen om begränsningar för stora deltagarevenemang

Publicerad

Onsdagen den 26 augusti genomförde Amanda Lind, kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor, ett dialogmöte om stora deltagarevenemang med företrädare för Riksidrottsförbundet och representanter för ett antal specialidrottsförbund.

Amanda Lind bjöd in till mötet för att tillsammans diskutera de utmaningar som idrotten och regeringen ser just nu, samt att lyssna in och diskutera lösningar för idrottsutövning  i motionslopp och andra stora deltagarevenemang framåt. Även hur befintliga stödåtgärder motsvarar idrottens behov togs upp samt utformning av kommande.

– Regeringen är mycket angelägen om att fortsätta lyssna in  de olika idrotternas behov och göra vad vi kan för att underlätta för en återstart av till exempel större motionslopp på ett säkert sätt. Regeringen har påbörjat en viktig process med en ny lagstiftning och ser fram emot att ta del av idrottens remissvar, säger kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor Amanda Lind.

Medverkande på mötet var representanter från Riksidrottsförbundet samt specialidrottsförbunden för orientering, simning, friidrott, cykel, skidor och triathlon.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.