Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Utrikesministern och jämställdhetsministern i möte om det internationella jämställdhetsarbetet i spåren av Covid-19

Publicerad

Ett 70-tal deltagare från civilsamhällesorganisationer, arbetsmarknadens parter och myndigheter deltog under onsdagen i ett digitalt möte som utrikesminister Ann Linde och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen bjudit in till. Under mötet lyftes bland annat den internationella koalition som ska arbeta för ekonomisk jämställdhet och som Sverige är en av ledarna för samt det internationella jämställdhetsarbetet i ljuset av Covid-19.

  • Åsa Lindhagen sitter i ett mötesrum och tittar på sin dator där ett digitalt möte pågår. På en storbildsskärm syns deltagare från mötet.

    Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vid det digitala möte där ett 70-tal deltagare från civilsamhällesorganisationer, arbetsmarknadens parter och myndigheter deltog.

    Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • Under mötet berättade utrikesministern och jämställdhetsministern om att Sverige ingår i ledningen för en koalition som ska arbeta för ekonomisk jämställdhet.

    Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

- Utrikesförvaltningen har världen över, och på alla nivåer, konsekvent betonat coronakrisens inverkan på jämställdhet och mänskliga rättigheter och verkat för en respons och återuppbyggnad som leder till förbättringar, inklusive i form av mer inflytande för kvinnor och flickor, säger utrikesminister Ann Linde.

För att stötta påverkansarbetet har Utrikesdepartementet bland annat utvecklat ett riktat stöd för utrikesförvaltningen och sett till att viktiga lägesbilder och konsekvensanalyser fått bred spridning både inom förvaltningen och bland externa aktörer och partners.

- Våren 2020 skulle bli avstampet för ett super-år av jubileumsfirande, mobilisering och framsteg för det globala jämställdhetsarbetet. Istället har Covid-19 medfört ökad risk för kvinnor att utsättas för mäns våld samt för diskriminering och marginalisering, och lett till ytterligare utmaningar i arbetet med att driva jämställdheten framåt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Under onsdagens möte berättade ministrarna bland annat att två stora internationella jämställdhetsforum flyttats fram till 2021 på grund av coronapandemin och att fokus nu ligger på att starta arbetet i sex så kallade Global Action Coalitions, tematiska koalitioner som ska driva jämställdhetsarbetet framåt.

Den 1 juli annonserade UN Women vilka som ingår i ledningsteamen för koalitionerna, däribland att Sverige ingår i ledningen för koalitionen som ska arbeta för ekonomisk jämställdhet. Detta gör Sverige tillsammans med fyra andra länder samt ett flertal civilsamhällesorganisationer och multilaterala organisationer. Nästa steg i arbetet är att koalitionerna ska inleda dialog och samråd med sikte på att kunna utveckla konkreta handlingsplaner som ska lanseras 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.