Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Belarus, Libyen och Afrikanska unionen på utrikesministermöte

Publicerad

Situationen i Belarus, Libyen och det kommande toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen är frågor som utrikesminister Ann Linde ska ta upp med sina kollegor när de möts i Bryssel 21 september. Ministrarna ska också ha en informell diskussion om EU:s södra grannskap.

Utrikesminister Ann Linde intervjuas i entrén till Europabyggnaden i samband med möte i Bryssel
Belarus, Libyen och relationernas mellan EU och Afrikanska unionen är fokus när EU-ländernas utrikesministrar möts i Bryssel 21 september inom ramen för EU:s utrikesråd. Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige. Foto: Sveriges EU-representation

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Josep Borrell utrikesministrarnas möte med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Josep Borell bland annat kommentera situationen i östra Medelhavet, Kina, Libanon, Venezuela och Ryssland.
Libyen

Som första punkt ska utrikesministrarna diskutera utvecklingen i Libyen efter att eldupphör deklarerades 21 augusti. Josep Borell kommer också att informera om sitt besök i landet i början av september.

Regeringen välkomnar att eldupphör har deklarerats och anser att enda vägen till ett stabilt och fredligt Libyen går via varaktig vapenvila och en inkluderande process. I arbetet för att komma fram till en politisk lösning på konflikten har EU en viktig roll att fylla, anser regeringen.

Relationen mellan EU och Afrikanska unionen 

Ministrarna ska diskutera EU:s relation till den Afrikanske Unionen, AU. Diskussionen sker inför det kommande toppmötet mellan EU och AU. Den förväntas fokusera på prioriteringar inom det förnyade partnerskapet med AU, där även hanteringen och återhämtningen från coronapandemin förväntas tas upp.

Regeringen anser att det kommand toppmötet mellan EU och AU är ett viktigt tillfälle att stärka och fördjupa partnerskapet mellan de båda kontinenterna. Det är viktigt att relationen till AU präglas av ett helhetsperspektiv och ömsesidighet.

Regeringen kommer att arbeta för att relationen med AU baseras på mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer samt jämställdhet. Partnerskapet bör också bidra till en internationell miljö- och klimatpolitik.

Belarus

Den senaste utvecklingen i Belarus kommer också vara ett ämne på utrikesministermötet. Utrikesministrarna ska diskutera det pågående arbetet med sanktioner och hur EU i övrigt ska reagera på utvecklingen i Belarus. Ministrarna ska också få information om EU:s finansiella stöd till det belarusiska folket och diskutera inriktningen för den fördjupade översynen av EU:s relation med Belarus.

Regeringen vill ha en fortsatt diskussion i EU om utvecklingen i Belarus där våld mot fredliga demonstranter förekommer och oppositionen förföljs. EU bör fortsatt stötta rörelsen för demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus och stärka stödet till det civila samhället.

Regeringen arbetar för att EU agerar enigt och snabbt, inte minst i frågan om sanktioner.

Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för mötet i EU:s utrikesråd 21 september

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 21 september

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.