Beredskapsplan för godstransporter i EU på videomöte

Publicerad

Måndag 28 september deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett informellt videomöte med EU:s transportministrar. Mot bakgrund av coronautbrottet ska ministrarna diskutera en beredskapsplan för den europeiska godstransportsektorn.

Tomas Eneroth vid en pressträff 12 juni.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar i ett informellt videokonferensmöte med EU:s transportministrar 28 september. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den europeiska transportsektorn har drabbats hårt av coronautbrottet. För att förbättra beredskapen inför framtida pandemier ska EU:s transportministrar diskutera en beredskapsplan för den europeiska godstransportsektorn.

Regeringen instämmer i att det finns ett behov av en beredskapsplan. Samtidigt måste en beredskapsplan respektera den nationella kompetensen inom exempelvis smittskydd. Konsekvensbeskrivningar måste också tas fram för förslagen i planen och den ska kunna prioriteras inom befintliga budgetramar. Rörligheten för de anställda i transportbranschen måste garanteras och särskilt bör sjömännens situation beaktas, anser regeringen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar i videomötet.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Mer om mötet 28 september