Innehållet publicerades under perioden

-

Beslut om Horisont Europa på ministermöte om forskning

Publicerad

När EU-ländernas forskningsministrar möts i Bryssel 29 september står två beslut om EU:s ramprogram för forskning på dagordningen. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, företräder Sverige.

Matilda Ernkrans vid mötesbordet i ett tidigare möte
Matilda Ernkrans minister för högre utbildning och forskning företräder Sverige när EU fattar beslut om forskningsprogrammet Horisont Europa 29 september. Foto: Sveriges EU-representation

Beslut om Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation

Ministrarna förväntas komma överens om fördelningen av medel mellan Horisont Europas olika programdelar. I och med Europeiska rådets överenskommelse om EU:s långtidsbudget för 2021-2027, är budgetramen för Horisont Europa 75,9 miljarder euro, det vill säga nästan 8 miljarder euro mindre än det ursprungliga förslaget från EU-kommissionen som presenterades 2018.

Ministrarna ska också enas om kriterier för internationellt samarbete inom Horisont Europa. Fler länder utanför EU än tidigare kommer under perioden 2021-2027 få möjlighet att delta i Horisont Europa. Kriterierna är riktade till länder utanför EU och handlar bland annat om krav på medlemskap i Europas ekonomiska område, EEA, eller att landet i fråga är på väg mot EU-medlemskap eller ingår i EU:s grannskapspolitik. Kriterierna för att kunna delta handlar också om att landet ifråga lever upp till krav på demokrati, marknadsekonomi och för en politik som syftar till att förbättra medborgarnas ekonomiska och sociala välbefinnande.

Regeringen står bakom förslaget till beslut om fördelning av resurser och kriterier för internationellt samarbete.

Program för att genomföra

Ministrarna förväntas fatta beslut om det särskilda programmet för hur Horisont Europa ska genomföras.

Regeringen understryker vikten av excellens och kvalitet i genomförandet och står bakom det förslag till beslut som ligger på bordet.

 

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för EU:s forskningsråd 29 september

Mer om EU:s forskningsråd 29 september

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.