Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Enat EU om Horisont Europa

Publicerad

När EU-ländernas forskningsministrar möttes i Bryssel 29 september stod två beslut om EU:s ramprogram för forskning och innovation på dagordningen. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, företrädde Sverige.

Beslut om Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation

Ministrarna kom överens om fördelningen av medel mellan Horisont Europas olika programdelar.

– Dagens möte med EU:s forskningsministrar är verkligen viktigt. Det är i dag vi fattar beslut om ministerrådets position för budgeten för det som kanske är världens största forskningsprogram, Horisont Europa. Det här är väl ändå EU-samarbetet när det är som bäst, när vi tillsammans kan hjälpas åt med forskning och innovation att möta de stora samhällsutmaningar som vi står inför, sa Matilda Ernkrans i samband med mötet.

I och med Europeiska rådets överenskommelse om EU:s långtidsbudget för 2021-2027, är budgetramen för Horisont Europa 75,9 miljarder euro, det vill säga nästan 8 miljarder euro mindre än det ursprungliga förslaget från EU-kommissionen som presenterades 2018.

Internationellt samarbete

Ministrarna enades också om kriterier för internationellt samarbete inom Horisont Europa. Fler länder utanför EU än tidigare kommer under perioden 2021-2027 få möjlighet att delta i Horisont Europa.

Kriterierna är riktade till länder utanför EU och handlar bland annat om krav på medlemskap i Europas ekonomiska område, EEA, eller att landet i fråga är på väg mot EU-medlemskap eller ingår i EU:s grannskapspolitik. Kriterierna för att kunna delta handlar också om att landet ifråga lever upp till krav på demokrati, marknadsekonomi och för en politik som syftar till att förbättra medborgarnas ekonomiska och sociala välbefinnande.

Reglerna för internationellt samarbete innebär att utlandsägda europeiska företag med huvudkontor i EU kan komma att begränsas från att delta i samarbete. Sverige tog initiativ till en deklaration för att belysa risken som begränsningen kan leda till. Deklarationen fick gehör av flera medlemsländer.

 

Matilda Ernkrans i Sveriges kontor i Europabyggnaden
EU-ländernas ministrar för högre utbildning och forskning möttes i Bryssel för att fatta beslut om EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa. Foto: Sveriges Eu-representation

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om mötet om forskning och innovation 29 september

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.