Europeiska försvarsbyrån EDA:s chef besökte Sverige

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist tog den 17 september emot chefen för Europeiska försvarsbyrån EDA, Jiří Šedivý, i Stockholm. EDA är ett mellanstatligt organ genom vilket EU:s medlemsstater deltar i samarbetsprojekt inom militär förmågeutveckling och forskning.

Chefen för Europeiska försvarsbyrån EDA, Jiří Šedivý, tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist.
Chefen för Europeiska försvarsbyrån EDA, Jiří Šedivý, tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

Under mötet med Šedivý diskuterades bland annat vikten av att bevara mellanstatliga samarbetsforum i ljuset av det växande säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet i EU.

Den Europeiska försvarsbyrån utgör ett viktigt bidrag i detta samarbete, inte minst genom de olika aktiviteter inom byrån där försvarsmyndigheterna deltar – så som olika typer av studier, övningsformat och förmågeutvecklingsprojekt.

EDA har också en betydelsefull uppgift i att bevaka policyutveckling och lagstiftning från EU-kommissionen och andra aktörer i frågor som ligger utanför försvarsministrarnas ansvarsområde, men som likväl påverkar försvarssektorn i hög grad. Detta inkluderar bland annat arbetet för att upprätta ett europeiskt gemensamt luftrum (SESAR), satellitsamarbetet GOVSATCOM, artificiell intelligens och kemikalielagstiftningen REACH.

Genväg

Läs mer om Sveriges internationella försvarssamarbeten.