Innehållet publicerades under perioden

-

Eva Nordmark och Amanda Lind i möte om ungdomsarbetslösheten

Publicerad

Tisdagen den 29 september höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och minister med ansvar för ungdomsfrågor, Amanda Lind, ett digitalt möte med ett flertal organisationer som arbetar med ungdomar för att diskutera sätt att motverka ungdomsarbetslöshet.

 • Amanda Lind och Eva Nordmark sitter vid ett bord i ett konferensrum och tittar mot en skärm (utanför bild).

  Minister med ansvar för ungdomsfrågor, Amanda Lind och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark träffade ett flertal myndigheter och representanter för organisationer som på olika sätt arbetar med unga för att diskutera tidigare erfarenheter av arbete med ungdomsarbetslöshet.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

 • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark sitter vid en konferensbord och tittar mot en skärm utanför bild.

  "Vi behöver lära av tidigare erfarenheter för att motverka att unga som är särskilt utsatta hamnar utanför arbetsmarknaden långvarigt", säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

 • Eva Nordmark och Amanda Lind sitter vid ett bord och tittar på en stor skärm. På skärmen syns blurrigt flera av deltagarna från mötet.

  De inbjudna organisationerna fick berätta om sina erfarenheter och ge sina medskick till regeringen.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

 • "Vi behöver se en ökad samordning mellan de olika stöd som finns för unga som varken arbetar eller studerar. Att fånga upp dessa unga människor i tid kan ge många ett bättre liv och spara stora kostnader", säger Amanda Lind.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

 • Eva Nordmark sitter vid ett bord. Hon ser glad ut och håller i sina glasögon.

  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark under mötet om ungdomsarbetslösheten.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

Coronapandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden. Det gäller inte minst ungdomar som med ingen eller kort arbetslivserfarenhet, och ofta osäkra anställningar, blir särskilt utsatta på arbetsmarknaden.

Mot bakgrund av det bjöd ansvariga ministrar in flera myndigheter och representanter för organisationer som på olika sätt arbetar med unga för att diskutera tidigare erfarenheter av arbete med ungdomsarbetslöshet.

– Det här är en tuff tid att ta sina första steg på arbetsmarknaden. De flesta unga går ändå en ljus framtid till mötes men vi behöver lära av tidigare erfarenheter för att motverka att unga som är särskilt utsatta hamnar utanför arbetsmarknaden långvarigt. Därför var det värdefullt att ta del av erfarenheter och medskick under det här dialogmötet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

– Det är talande att så många återkom till vikten av att jobba individanpassat runt den enskilda personen. Vi behöver se en ökad samordning mellan de olika stöd som finns för unga som varken arbetar eller studerar. Att fånga upp dessa unga människor i tid kan ge många ett bättre liv och spara stora kostnader. När vi återhämtar oss från krisen ska det vara som ett samhälle som håller ihop och ställer upp för alla unga, säger minister med ansvar för ungdomsfrågor Amanda Lind.

– Det bästa du kan göra som ung människa i det här läget är att utbilda dig, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. 

Presenterade åtgärder

Regeringen har tidigare presenterat flera åtgärder för att möta en ökad arbetslöshet. Regeringen har ökat resurserna till kunskapslyftet. Genom fler platser inom yrkesvux, yrkeshögskolan, folkbildningen och högskolan förbättras de långsiktiga möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden. Regeringen har också tillfört 100 miljoner kronor till kommunala jobb för unga under hösten. Regeringen har även beslutat om ett förlängt uppdrag för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) till och med 31 december 2021, samt presenterat ett förslag i budgetpropositionen om ett tillskott om 25 miljoner kronor i främjandemedel under 2021. Dessutom föreslår regeringen i budgetpropositionen att arbetsgivaravgifterna sänks även för den som fyllt 18 år men inte 23 år för att motverka pandemins negativa följder för ungas möjligheter på arbetsmarknaden.

Inbjudna organisationer

Arbetsförmedlingen, Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kommuner och Regioner, Stockholms stad, arbetsmarknadsförvaltningen, LSU Sveriges ungdomsorganisationer, Studieförbunden och Sveriges elevkårer.