Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Långtidsbudget, brexit och rättsstatens principer på EU-möte

Publicerad

EU:s långtidsbudget 2021–27 och brexit är två av de frågor som EU-minister Hans Dahlgren ska ta upp med sina kollegor när de möts i Bryssel 22 september. EU-ministrarna ska även förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet samt ta upp rättsstatens principer i Polen och Ungern.

EU-minister Hans Dahlgren talar på podium
EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på rådsmöte i Bryssel 22 september. På mötet kommer EU:s långtidsbudget, förhandlingarna om den framtida relationen mellan Storbritannien och EU att diskuteras samt utvecklingen i Polen och Ungern för rättsstatliga principer. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

EU:s långtidsbudget 2021–27

I slutet av juli enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny långtidsbudget för EU samt om ett återhämtningspaket.
Innan budgeten kan komma på plats ska även Europaparlamentet höras. På mötet kommer därför EU-ministrarna att få en rapport från de pågående förhandlingarna med Europaparlamentet.

Parallellt pågår arbetet med att omsätta både långtidsbudgeten och återhämtningspaketet i beslut och förordningar.

EU:s långtidsbudget för 2021–27 består av 1074 miljarder euro i åtaganden. Återhämtningspaketet är fördelat på 390 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i lån.

Brexit – förhandlingarna mellan EU och Storbritannien

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari i år började en övergångsperiod som löper fram till slutet av 2020. Under övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla fram ett avtal om hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut. Stats- och regeringscheferna har bestämt att det är EU-kommissionen som ska förhandla för EU:s räkning.

Under våren och sommaren har EU och Storbritannien mötts i ett antal förhandlingsrundor varav vissa via video. På tisdagens möte kommer EU-ministrarna att diskutera läget i förhandlingen och få en lägesrapport av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier.

Regeringen anser att det är viktigt att säkra en ordnad och förutsägbar process och att så mycket som möjligt av den framtida relationen hinner komma på plats innan övergångsperioden är över. Unionens intresse av en så bred och djup framtida relation som möjligt bör genomsyra EU:s hantering av processen.

Rättsstatens principer i Polen och Ungern

EU-ministrarna kommer på mötet att få information om den senaste utvecklingen på rättsstatsområdet i Polen och Ungern.

Förberedelser inför möte i Europeiska rådet 24–25 september

EU-ministrarna ska också förbereda kommande möte i Europeiska rådet, 24–25 september, om EU:s inre marknad, industripolitik och digitalisering samt utrikespolitiska frågor som exempelvis EU:s relation till Turkiet och Kina.

Samordning av reseråd i coronatider

EU-ministrarna ska också ta upp hur samordningen av reserestriktioner inom EU ska hanteras.

Regeringen anser att varje land bör bestämma själv om reserestriktioner men välkomnar en ökad koordinering på EU-nivå.

EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på mötet i Bryssel.

 

 

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för allmänna rådets möte i Bryssel 22 september

Mer om allmänna rådets möte i Bryssel 22 september

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.