Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Långtidsbudget, brexit och rättsstatens principer på EU-möte

Publicerad

EU:s långtidsbudget 2021–27, brexit och rättsstatens principer var några av de frågor som EU-minister Hans Dahlgren tog upp med sina kollegor i Bryssel tisdag 22 september. EU-ministrarna förberedde också det kommande mötet i Europeiska rådet.

EU-minister Hans Dahlgren intervjuas framför ministerrådets byggnad Justus Lipsius i Bryssel
EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige på ministermöte i Bryssel 22 september. På mötet följdes pågående förhandlingar med Europaparlamentet om EU:s långtidsbudget upp. Förhandlingarna om EU:s framtida relationer med Storbritannien och utvecklingen av rättsstatens principer i Polen och Ungern togs också upp. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s långtidsbudget 2021–27

I slutet av juli enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny långtidsbudget för EU samt om ett återhämtningspaket. Innan budgeten är på plats ska även Europaparlamentet höras. På mötet fick EU-ministrarna en rapport från de pågående förhandlingarna med Europaparlamentet.

- Nu gäller det att hålla fast vid överenskommelsen om långtidsbudgeten från juli. Själv fäster jag stor vikt vid överenskommelsen om rättsstatskonditionaliteten, sa EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

Brexit – förhandlingarna mellan EU och Storbritannien

EU-ministrarna att diskuterade läget i förhandlingen och fick en uppdatering av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier.

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari i år började en övergångsperiod som löper fram till slutet av 2020. Under övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla fram ett avtal om hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut. Stats- och regeringscheferna har bestämt att det är EU-kommissionen som ska förhandla för EU:s räkning.

Rättsstatens principer i Polen och Ungern

EU-ministrarna fick information om den senaste utvecklingen på rättsstatsområdet i Polen och Ungern.

Förberedelser inför mötet i Europeiska rådet 1–2 oktober

EU-ministrarna förberedde även det kommande mötet i Europeiska rådet, 1–2 oktober. Stats- och regeringscheferna ska då ta upp den inre marknaden, industripolitik och digitalisering samt några utrikespolitiska frågor som EU:s relationer till Turkiet och Kina.

 

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor 22 september

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.