Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Miljökrav och utbetalningar fokus i jordbruksförhandlingarnas slutfas

Publicerad

När EU-ländernas jordbruksministrar möttes 21 september i Bryssel diskuterade de den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. På dagordningen stod också handel med jordbruksprodukter.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, efter 2020

Förhandlingarna i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske om CAP efter 2020 ser nu ut att gå in i sin absoluta slutfas. På mötet 21 september diskuterade ministrarna bland annat de delar i CAP-reformen som handlar om miljö och klimat med koppling till jordbruksstödets utformning.

Bakgrunden till diskussionen är att medlemsländerna har olika syn på i vilken omfattning miljöhänsyn ska vara obligatoriska för att få del av jordbrukspolitikens medel och hur reglerna ska se ut i detalj.

- Jag har betonat att det är viktigt att de åtgärder som vi har är effektiva och ändamålsenliga, och att det finns flexibilitet som gör att den enskilda bonden kan känna sig trygg med att gå in i de här systemen, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson efter mötet.

Ambitionen är att enas om en position om CAP när EU:s jordbruks- och fiskeråd möts den 19-20 oktober för att sedan kunna inleda förhandlingar med Europaparlamentet.

Vägledande principer för regeringen i CAP-förhandlingarna har varit minskade utgifter, marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor, högre nivå på djurvälfärd och större fokus på resultat samt förenkling. Regeringen vill också stärka jordbrukets miljö- och klimatambitioner och vill därför bland annat se mer öronmärkning av medel för miljö- och klimatåtgärder. Regeringen välkomnar därför det förslag som ordförandeskapet har lagt fram om att mer medel öronmärks.

Andra frågor 

På mötet 21 september hade ministrarna en diskussion om EU:s handelsrelationer med omvärlden.

Därutöver diskuterades afrikansk svinpest med anledning av att Tyskland fått sina första fall av den smittsamma djursjukdomen samt effekter på marknaden till följd av sjukdomens utbredning.

På dagordningen fanns också främjande av proteingrödor i EU, burhållning av värphöns och framsidesmärkning av livsmedelsförpackningar.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson i mötesrummet för EU:s ministerråd för jordbruk och fiske
Landsbygdsminister Jennie Nilsson företrädde Sverige när EU:s ministerråd för jordbruk och fiske möttes i Bryssel 21 september. På dagordningen fanns bland annat EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Foto: Sveriges EU-representation

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om mötet i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske 21 september

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.