Artikel från Finansdepartementet

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den första anställda blir permanent

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att göra nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för enmansföretag som anställer sin första medarbetare permanent. Förslaget aviserades i Vårändringsbudgeten 2019 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den nuvarande lagen, som innebär att ett enmansföretag som anställer sin första medarbetare har rätt till en nedsättning av arbetsgivaravgifterna under som längst 24 månader, är tillfällig och upphör vid årsskiftet 21/22. I och med regeringens förslag blir den lagen nu permanent.

Med enmansföretag avses aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare, handelsbolag utan anställda och högst två delägare samt enskilda näringsidkare utan anställda.

Regeringen har dessutom föreslagit att nedsättningen tillfälligt ska utvidgas under perioden 1 juli 2021–31 december 2022. Utvidgningen innebär att nedsättning ska ges till företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt till företag med en anställd och som anställer ytterligare en person.  Det förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021 och föreslås träda i kraft 1 juli 2021.