Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Öppnandet av FN:s generalförsamling 2020 – Sverige bakom deklaration för stärkt internationellt samarbete

Publicerad

Den 21 september 2020 deltog statsminister Stefan Löfven digitalt i ett högnivåmöte i samband med öppnandet av FN:s generalförsamling i New York.

Under högnivåmötet antogs en deklaration av FN:s stats- och regeringschefer, framförhandlad under ledning av Sverige och Qatar. Deklarationen understryker behovet av internationellt samarbete och pekar på vikten av ett starkt och effektivt FN för att hantera de globala utmaningarna vi står inför.

Deklaration av FN:s stats- och regeringschefer (engelska) - på FN:s webbplats

FN:s generalförsamling möts i år under exceptionella omständigheter. Pandemin och dess konsekvenser, vid sidan av andra aktuella utmaningar för världssamfundet, tydliggör behovet av gemensamma lösningar på gemensamma problem, inte minst för att kommande generationer ska få den framtid de förväntar sig och förtjänar.

– För Sverige och EU är det multilaterala samarbetet och den regelbaserade världsordningen med FN i centrum en nyckelfråga. FN fyller 75 i år, vi behöver driva på för att göra det starkare, mer ändamålsenligt och bättre rustat för att ta sig an samtida och framtida utmaningar, säger Carl Skau, chef för Utrikesdepartementets FN-enhet.

Några av de frågor som Sverige särskilt lyfter fram under generalförsamlingens öppnande är pandemiresponsen, inklusive rättvis global tillgång till vaccin mot covid-19, klimat, fred och säkerhet – med särskilt fokus på Jemen, demokrati, humanitära frågor och jämställdhet – vid sidan av engagemanget för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling i linje med Agenda 2030 samt nedrustning och icke-spridning av kärnvapen.

Mer om öppnandet av FN:s generalförsamling (engelska) - på FN:s webbplats 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.