Peter Hultqvist deltog i möte i försvarssamarbetet European Intervention Initiative

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 25 september i ett videomöte tillsammans med övriga försvarsministrar i försvarssamarbetet European Intervention Initiative (EI2).

Sverige anslöt sig till EI2 i september 2019 och i dag samverkar tretton länder, däribland Danmark, Finland och Norge i samarbetet. Samarbetet syftar till att utveckla en gemensam strategisk kultur mellan de deltagande länderna och därmed stärka den europeiska förmågan att agera militärt i händelser av en kris eller konflikt.

Under mötet den 25 september diskuterade försvarsministrarna bland annat det arbete som bedrivits under året samt olika aktuella säkerhetsutmaningar. Sverige erbjöd sig att stå värd för det årliga ministermötet i EI2 2021.