Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd inom socialförsäkringar - Budgeten 2021

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 en rad förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige . Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Höjd pension och sänkt skatt stärker ekonomiska villkor för pensionärer

Regeringen avser att föreslå flera åtgärder för att stärka pensionärers ekonomi i den kommande budgetpropositionen. Pensionerna höjs genom en ny förmån samtidigt som skatten sänks ytterligare för personer över 65 år. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Höjd pension och sänkt skatt stärker ekonomiska villkor för pensionärer

Förslaget om pensionerna finns presenterat i utgiftsområde 11, Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Satsningar för ökad social rättvisa

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för att öka den sociala rättvisan i samhället. Det handlar om en återhämtningsbonus för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen, en satsning på sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden, höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar samt utökade medel för bostadsbidrag. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Satsningar för ökad social rättvisa

Förslagen om underhållsstöd och bostadsbidrag finns presenterat i utgiftsområde 12, Ekonomisk trygghet för familjer med barn.

Åtgärdspaket för att motverka fusk och missbruk inom välfärdssystemen

För att motverka skattefusk och missbruk och upprätthålla förtroendet för välfärdssystemen krävs krafttag. Regeringen föreslår därför att 189 miljoner kronor tillförs för detta ändamål 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Åtgärdspaket för att motverka fusk och missbruk inom välfärdssystemen

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 10, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (Försäkringskassan) och utgiftsområde 11, Ekonomisk trygghet vid ålderdom (Pensionsmyndigheten).

Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att beloppet för timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent. Schablonen föreslås därmed fastställas till 315 kronor per timme för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ökade resurser till Försäkringskassan för att minska handläggningstider. För att fortsätta det påbörjade arbetet med att öka kvaliteten och rättssäkerheten i handläggningen, samt komma tillrätta med de långa handläggningstiderna inom omvårdnadbidrag och merkostnadsersättning, föreslår regeringen att Försäkringskassan tillskjuts 120 miljoner kronor 2021, 100 miljoner kronor 2022 och 80 miljoner kronor 2023.

Pressmeddelande: Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans

Förslaget om Försäkringskassan finns presenterat i utgiftsområde 10, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Mer om budgeten för 2021

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2021 till riksdagen.