Innehållet publicerades under perioden

-

Satsning för att minska felaktiga utbetalningar och fusk

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 flera satsningar för att intensifiera arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar, missbruk och fusk inom välfärdssystemen. Totalt tillförs 47 miljoner kronor inom det arbetsmarknadspolitiska området för detta arbete. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen aviserade i slutet av förra veckan att myndigheter som beslutar om och betalar ut bidrag från välfärdssystemen föreslås få anslagsförstärkningar i budgetpropositionen för 2021. Detta bland annat för att öka fokuset på att förebygga, upptäcka och följa upp felaktiga utbetalningar och fusk. Som en del i denna satsning föreslås att Arbetsförmedlingen tillförs 17 miljoner kronor och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 5 miljoner kronor.

Pengarna ska användas till att intensifiera arbetet med att motverka och följa upp fel och fusk i bidragssystemen. Olika åtgärder som bidrar till att minska felaktiga utbetalningar och fusk inom Arbetsförmedlingens ansvarområde kommer att vidtas bland annat mot bakgrund av betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59). Det kan exempelvis gälla olika individersättningar och stöd till arbetsgivare. Regeringen kommer att återkomma om utformningen av dessa åtgärder.

Sedan tidigare har regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat en satsning på 25 miljoner kronor per år för att bekämpa felaktiga utbetalningar och fusk från arbetslöshetsförsäkringen, samt att som nämns ovan, 5 miljoner kronor per år från och med 2021 ska gå till IAF för att minska andelen felaktiga utbetalningar. Dessutom ska Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att stärka sitt kontrollarbete när det gäller de sökandes sökaktiviteter och rapportering till arbetslöshetskassorna.

Förslagen träder i kraft 1 januari 2021 efter beslut om Arbetsförmedlingens och IAF:s regleringsbrev.