Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Satsningar på digitaliseringsområdet i BP21

Publicerad

Regeringen har i 2021 års budget lagt fram en rad förslag som ska öka digitaliseringen av samhället. Det handlar till exempel om satsningar på utbyggnaden av bredband och bättre mobil uppkoppling på fjärrtåg. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Bättre mobiluppkoppling på tågen

För att klara klimatomställningen behöver fler resa klimatsmart. Det måste vara attraktivt att välja tåget. En avgörande faktor för detta är tillgång till en god mobil uppkoppling. Regeringen föreslår därför en satsning på 25 miljoner kronor per år under 2021-2022 för att förbättra mobil uppkoppling på fjärrtåg.

Pressmeddelande: Bättre mobiluppkoppling på tågen

Kraftig satsning på befintliga stöd till bredbandsutbyggnad

Regeringen föreslår att det satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025 på utbyggnaden av bredband i hela landet. Sverige ska ha bredband i världsklass. Med stödet kan förutsättningarna för att åstadkomma bredbandsutbyggnad i hela landet förbättras.

Pressmeddelande: Kraftig satsning på befintliga stöd till bredbandsutbyggnad

Satsning på digital infrastruktur

För att säkerställa framtidens välfärd krävs en ökad digitalisering av den offentliga sektorn. För att åstadkomma detta krävs långsiktiga investeringar i digital infrastruktur som bland annat styr hur data hanteras och överförs.

Regeringen avsätter därför 56 750 000 kronor år 2021, 79 500 000 kronor år 2022 och 73 250 000 kronor år 2023 för utveckling av förvaltningsgemensam digital infrastruktur, och därefter 45 miljoner kronor löpande för fortsatt utveckling, förvaltning och drift av infrastrukturen.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Genväg