Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Sverige, Norge och Finland fördjupar sitt operativa försvarssamarbete

Publicerad

Försvarsministrarna i Finland, Norge och Sverige undertecknade den 23 september en trilateral avsiktsförklaring som syftar till att stärka det operativa försvarssamarbetet mellan länderna.

Försvarsministrarna från Finland, Sverige och Norge, Antti Kaikkonen, Peter Hultqvist och Frank Bakke-Jensen under mötet i norska Porsangermoen.
Försvarsministrarna från Finland, Sverige och Norge, Antti Kaikkonen, Peter Hultqvist och Frank Bakke-Jensen under mötet i norska Porsangermoen. Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

- Våra tre länder har ett antal gemensamma nämnare, där gemensamma gränser och geostrategiska intressen i norr är viktiga delar. Vår gemensamma ambition är att ha förmåga och beredskap att kunna genomföra koordinerade militära operationer i kris och konflikt, om så skulle beslutas i respektive land, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

I enlighet med avsiktsförklaringen, som undertecknades i Porsangermoen i Nordnorge, ska ett antal åtgärder vidtas. Finland, Norge och Sverige kommer att föra diskussioner kring gemensamma säkerhetsutmaningar. Planeringsgrupper kommer att etableras mellan länderna på både departements- och militär nivå. Därtill ska scenariobaserade diskussioner genomföras. Åtgärderna bidrar till möjligheten att koordinera nuvarande och framtida militära operationsplaner, med följden att interoperabiliteten mellan ländernas försvarsmakter stärks.

År 2018 undertecknades en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Visionens övergripande målsättning är att de nordiska länderna ska stärka sin försvarsförmåga och kunna samarbeta i fred, kris och konflikt. Den trilaterala avsiktsförklaringen om fördjupat operativt försvarssamarbete mellan Sverige, Norge och Finland är i linje med visionens målsättning.