Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit och klimatet på EU-toppmöte

Publicerad

EU:s framtida relation med Storbritannien och klimatmål för 2030 var på agendan när statsminister Stefan Löfven träffade övriga EU-ledare i Bryssel 15–16 oktober. Stats- och regeringscheferna diskuterade också EU:s relationer med Afrika och coronasituationen i EU.

EU:s framtida relation med Storbritannien

– Vad det gäller förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien så finns stark enighet och förhandlingarna går framåt, men tre riktigt svåra frågor är kvar att lösa. Det är fiskeavtalet, rättvis konkurrens och tvistelösningar, sade statsminister Stefan Löfven efter mötet.

På mötets första dag uppdaterade chefsförhandlare Michel Barnier EU-ledarna om förhandlingarna med Storbritannien om den framtida relationen med EU.

– Vi vill ju för Sveriges del naturligtvis ha till ett avtal, det är viktigt för tillväxten och för våra jobb. Men vi är enade i EU-kretsen om att fortsätta förhandlingarna. Båda sidor måste göra sitt yttersta, sade statsminister Stefan Löfven.

EU:s klimatmål till 2030

På mötet hade stats- och regeringscheferna en orienteringsdebatt om vilka klimatmål EU ska uppnå till 2030.

– När det gäller klimatfrågan är det tydligt att det finns lite olika ambitionsnivåer mellan EU-länderna. Därför har Sverige och likasinnade tagit ett initiativ om att stå upp för EU-kommissionens förslag om en minskning med minst 55 procent av utsläppen till 2030, sade statsminister Stefan Löfven.

Europeiska rådet beslutade 2014 om EU:s nuvarande klimatmål till 2030.

– Vi får inte hamna i en situation där vi blir kvar med nuvarande mål med 40 procents minskning. Det skulle nämligen innebära att vi inte kommer att kunna nå det långsiktiga målet om noll klimatpåverkan 2050, sade statsministern också.

Covid-19

EU-ledarna hade också en övergripande diskussion om coronaläget i medlemsländerna.

– Det är oroväckande med den ökande spridningen av covid-19. Vi diskuterade också vad vi kan göra tillsammans. Hälso- och sjukvården och besluten om smittskydd är nationella beslut och ska så vara. Men vi kanske också kan samordna oss mer, utbyta fler erfarenheter och lära oss av varandra för att hjälpas åt i den här svåra situationen, summerade statsministern kvällens diskussion.

EU-Afrika

Stats- och regeringscheferna diskuterade även EU:s relation med Afrika inför det kommande toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen samt andra utrikespolitiska frågor.

Statsminister Stefan Löfven representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om toppmötet 15-16 oktober