Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit och rättsstatsdialog på EU-ministermöte

Publicerad

Förhandlingarna om den framtida relationen med Storbritannien och den årliga dialogen om rättsstatens principer var två av frågorna som EU-minister Hans Dahlgren diskuterade med sina kollegor när de träffades i Luxemburg 13 oktober. EU-ministrarna förberedde även det kommande mötet i Europeiska rådet.

EU-minister Hans Dahlgren intervjuas av journalister efter möte i Luxemburg.
EU-minister Hans Dahlgren representerade Sverige på mötet i Luxemburg 13 oktober. Foto: Sveriges EU-representation

Brexit – förhandlingarna mellan EU och Storbritannien

EU-ministrarna diskuterade läget i förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien och fick en uppdatering av förhandlingsläget av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier. Förhandlingarna har pågått under våren och sommaren.

– Det finns en enighet om att vi ska försöka gå i mål, men vi ska se till att det sker på villkor som vi kan acceptera. Det är en del rörelse i förhandlingarna, men en del återstår vad gäller tvistlösning och fisket. Det är alltså inget genombrott inför mötet i Europeiska rådet, men jag är övertygad om att förhandlingarna kan fortsätta och förhoppningsvis få fart i slutet på veckan, sade EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

Förberedelser inför möte i Europeiska rådet 15–16 oktober

EU-ministrarna förberedde också det kommande mötet i Europeiska rådet, 15–16 oktober. På agendan står den framtida relationen med Storbritannien och översynen av EU:s klimatmål för 2030 samt några utrikespolitiska frågor, som EU:s relation till Afrika.

Rådets årliga rättsstatsdialog

EU-ministrarna hade en generell diskussion om utvecklingen på rättstatsområdet i EU-länderna. Diskussionen utgick från EU-kommissionens rapport om situationen på rättsstatsområdet inom EU från den 30 september i år.

EU:s långtidsbudget 2021–27

Innan den nya långtidsbudgeten för 2021–2027 är på plats ska Europaparlamentet höras. På mötet fick EU-ministrarna en rapport från de pågående förhandlingarna med Europaparlamentet.

EU-minister Hans Dahlgren representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor 13 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.