Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Budgetförslag om sänkt skatt på förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt till riksdagen

Publicerad

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa en skattereduktion för förvärvsinkomster samt utvidga tidsgränsen för den så kallade expertskatten. Båda förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget om att införa en skattereduktion för förvärvsinkomster innebär att skatten på inkomster från såväl arbete och pension som socialförsäkringsförmåner sänks för ca 7,2 miljoner personer med upp till 1 500 kronor per person och år 2021. Full skattereduktion med 1 500 kronor ges till dem som har en beskattningsbar förvärvsinkomst på 240 000 kronor per år, vilket ungefär motsvarar inkomsten hos de lägsta kollektivavtalsenliga heltidslönerna. Förslaget träder i kraft den 1 januari 2021. Den offentligfinansiella effekten av förslaget är på 8,49 miljarder kronor för 2021. Under 2022 och 2023 ökar skattesänkningen.

Det andra förslaget innebär att tidsgränsen utvidgas för den skattelättnad som bland annat utländska experter och forskare kan få enligt de så kallade expertskattereglerna. Tidsgränsen utvidgas till fem år jämfört med dagens tre år. Förändringen innebär att de svenska reglerna i högre grad motsvarar reglerna i andra länder i Europa, som Finland och Danmark. Regelförändringen är också viktig för att den kan stärka Sveriges långsiktiga förmåga att konkurrera om internationell kompetens.