Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Covid-19 på agendan i programrådet för nationella skogsprogrammet

Publicerad

Den 8 oktober hölls möte i programrådet för nationella skogsprogrammet. Centrala frågor vid mötet var läget i skogsnäringen i relation till coronapandemin samt diskussion inför den kommande uppdateringen av skogsprogrammets handlingsplan.

- Programrådet spelar en viktig roll för det utvecklingsarbete som pågår. Pandemin präglar och skapar stora påfrestningar. Budgetpropositionen för 2021 är historisk och regeringen initierar kraftfulla åtgärder för att hantera detta, också på skogsområdet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Representanter för skogsnäringen informerade om effekter av pandemin, bland annat om hur olika marknadssegment utvecklats samt hur svårigheter att tillgodose behovet av säsongsarbetare hanterats. I en bordsrunda lämnade deltagarna synpunkter på hur skogsprogrammets handlingsprogram kan utvecklas för att bli ett strategiskt viktigt redskap.

Två av de fyra kunskapsseminarierna som planerades vid programrådets förra möte har genomförts och de kommande två genomförs inom kort som webinarier.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Programrådets organisationer

Energimyndigheten,
Formas,
Fältbiologerna,
GS Facket,
Ikea of Sweden,
RISE,
LRF Skogsägarna,
Naturskyddsföreningen,
Naturvårdsverket,
Preem,
Region Västerbotten,
Sametinget,
Skogsindustrierna,
Skogsstyrelsen,
Stockholm Environment Institute,
Sveaskog,
Svebio,
Svenska Ekoturismföreningen,
Svenskt Friluftsliv,
Sveriges Hembygdsförbund,
Sveriges Lantbruksuniversitet,
Sverok,
Vinnova,
WWF