Artikel från Utrikesdepartementet

Ekonomisk jämställdhet i spåren av coronapandemin diskuterades vid FN:s öppnande

Publicerad

I samband med FN:s generalförsamlings öppnande höll Sverige, tillsammans med Spanien och de andra ledarna i en global koalition för ekonomisk jämställdhet, ett seminarium om hur covid-19-pandemin slagit hårt mot kvinnors och flickors socioekonomiska situation. Under seminariet konstaterades bland annat hur ekonomisk jämställdhet är centralt för att ta sig ur krisen.

Flera ministrar och representanter för internationella och civilsamhällesorganisationer talade under seminariet. UN Women’s chef Phumzile Mlambo-Ngcuka nämnde bland annat hur kvinnor och flickor står i frontlinjen för pandemin, att de utgör en majoritet av vård- och socialarbetare och utför den större delen av det obetalda hemarbetet. Samtidigt påpekade Phumzile att kvinnor och flickor är mer utsatta för våld i hemmet under pandemin och lyfte bland annat upp att många flickor tvingas till att avstå sin utbildning till följd av pandemin.

OECD’s generalsekreterare Angel Gurría tog bland annat upp den stora snedfördelningen av det obetalda hemarbetet och mäns ansvar. Han lyfte potentialen i kvinnors ökade deltagande på arbetsmarknaden och vikten av betald föräldra- och inte minst pappaledighet.

Från Sverige deltog utrikesminister Ann Linde och hon lyfte bland annat upp vikten av reformer och system för att utveckla en jämställd välfärdsstat.

– Tillgång till sociala trygghetssystem som arbetsförsäkringar, barnomsorg och pensioner kan vara avgörande för jämställdhet under en människas livscykel. Men idag står fler kvinnor än män utanför dessa trygghetssystem. Därför är det så viktig med samarbete och att lära av varandra, länder och organisationer emellan, för att se lösningar och hitta de bästa reformerna för jämställdhet. Den globala koalitionen för ekonomisk jämställdhet är en del i detta arbete, sa Ann Linde.

Generation Equality

UN Women, Frankrike och Mexiko har tagit initiativet ”Generation Equality” för att uppmärksamma att det nu är 25 år sen de viktiga åtagandena från kvinnokonferensen i Peking antogs. Åtagandena är fortsatt helt centrala för det globala jämställdhetsarbetet, men långt ifrån uppfyllda.