Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

EU:s återhämtningspaket på videomöte med EU:s finansministrar

Publicerad

Återhämtningen efter coronakrisen dominerar dagordningen när finansminister Magdalena Andersson har videokonferens med sina EU-kollegor 6 oktober. Finansministrarna ska diskutera faciliteten för återhämtning och resiliens och den europeiska planeringsterminen, som anpassats till följd av covid-19-pandemin. Även paketet om digital finansiering och kapitalmarknadsunionen står på agendan.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige när EU-ländernas finansministrar möts via video 6 oktober. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Faciliteten för återhämtning och resiliens

Finansministrarna ska diskutera faciliteten för återhämtning och resiliens. Faciliteten är huvuddelen i det återhämtningspaket som EU-kommissionen föreslog i maj och som EU:s ledare kom överens om på Europeiska rådet i juli och ska, via bidrag och lån, stödja offentliga investeringar och reformer i medlemsstaterna. Stats- och regeringscheferna fastställde i juli att facilitetens storlek ska vara 672,5 miljarder euro, varav 312,5 miljarder i bidrag och 360 miljarder i lån.

Målsättningen med diskussionen är att komma överens om ministerrådets förhandlingsmandat inför förhandlingar med Europaparlamentet.

Regeringen anser att EU:s ekonomiska åtgärder till följd av covid-19, inklusive för att stödja återhämtningen, bör vara temporära, välriktade, proportionerliga och budgetrestriktiva. Regeringen välkomnar att stöd från faciliteten för återhämtning och resiliens ska bidra till långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt och den gröna omställningen genom att främja nödvändiga reformer och offentliga investeringar. Regeringen välkomnar också att stöd ska vara förenligt med landspecifika rekommendationer inom den europeiska planeringsterminen.

Paketet om digital finansiering

På mötet kommer EU-kommissionen att presentera ett åtgärdspaket för digital finansiering för ministrarna som ska diskutera förslagen. Paketet innehåller bland annat en strategi för digitaliseringen av finanssektorn, en strategi för massbetalningar och lagförslag om kryptotillgångar och om cybersäkerhet inom finansmarknaden.

Regeringen välkomnar teknologisk innovation för att öka effektiviteten och konkurrensen inom den finansiella sektorn, vilket är bra för konsumenterna. Digitalisering kan vara ett viktigt verktyg i omställningen till en mer hållbar samhällsekonomi. Regeringen välkomnar EU-samordning och ser paketet som nu presenterats som en del i detta.

Den europeiska planeringsterminen

Finansministrarna ska sedan utbyta erfarenheter av den europeiska planeringsterminen 2020 och diskutera hur processen ska se ut under 2021. Årets europeiska planeringstermin har på flera sätt anpassats till följd av covid-19-pandemin och dess ekonomiska konsekvenser. Även kommande år kommer processen vara annorlunda eftersom faciliteten för återhämtning och resiliens kommer att introduceras.

Regeringen välkomnar en diskussion om erfarenheter från 2020 års europeiska termin samt om kommande års process. Regeringen stödjer de förändringar som gjorts under året liksom kommande års anpassning till faciliteteten för återhämtning och resiliens, men anser att dessa ska vara temporära.

Kapitalmarknadsunionen

EU-kommissionen kommer på mötet att presentera en handlingsplan för att gå vidare med kapitalmarknadsunionen. Efter presentationen har finansministrarna möjlighet att diskutera förslagen i handlingsplanen.

Regeringen välkomnar det fortsatta arbetet med kapitalmarknadsunionen, särskilt de delar som bidrar till ett hållbart samhälle. Regeringen välkomnar också att potentialen i digitaliseringen av finansmarknaden tas till vara.

ECB:s direktion

Det tyska ordförandeskapet kommer att informera ministrarna om resultatet av Eurogruppens diskussion om utnämningen av en ny ledamot i Europeiska centralbankens direktion och om processen för att anta en rekommendation om detta till Europeiska rådet. Bara medlemsstater med euron som valuta har rösträtt i den här frågan.

Den nya ledamoten ersätter luxemburgaren Yves Mersch, vars mandat löper ut den 14 december 2020.

Internationella möten

Ministrarna ska även gå igenom förberedelserna inför de kommande internationella videomötena med G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer samt IMF.

Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige på videomötet.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för informellt videomöte med EU:s finansministrar 6 oktober

Mer om mötet på rådets webbplats

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.