Artikel från Finansdepartementet

Förslag om pausad BNP-indexering till riksdagen

Publicerad

Den så kallade BNP-indexeringen av skatten på bensin och diesel ska pausas fram till 2022. Det aviserade regeringen i budgeten för 2021. I dag överlämnar regeringen en proposition till riksdagen som pausar BNP-indexeringen 2021, vilket är det första av två förslag som kommer läggas fram. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den pausade BNP-indexeringen innebär att energiskatten på bensin och diesel enbart räknas upp med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI). I förslaget som regeringen överlämnar i dag pausas indexeringen under 2021. Under våren kommer regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag som även pausar indexeringen fram till kontrollstationen för reduktionsplikten 2022. 

Syftet med förslaget är att motverka ökade drivmedelspriset till följd av den ökade inblandningen av biodrivmedel i bränslet, som görs enligt reduktionsplikten. Biodrivmedel är än så länge dyrare än bensin och diesel.

I budgetpropositionen för 2021 meddelade regeringen också att reduktionsnivåerna inom reduktionsplikten successivt ska höjas till 2030. Det innebär att utsläppen av fossila växthusgaser per såld liter drivmedel minskar. Sammantaget bedöms utsläppen inom transportsektorn minska.

Förslaget som regeringen lämnar till riksdagen i dag beräknas minska skatteintäkterna med 0,94 miljarder kronor 2021.