Jämlikhet och kompetensutveckling för arbetstagare

Publicerad

Stöd till arbetstagare vid omstrukturering och lika deltagande för kvinnor och män på arbetsmarknaden var frågor som arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och statssekreterare Karin Strandås diskuterade med sina kollegor i ett videomöte den 13 oktober.

 • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark deltog i videomötet den 13 oktober.

  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark deltog i videomötet den 13 oktober.

  Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Karin Strandås, statssekreterare till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, deltog i videomötet den 13 oktober.

  Karin Strandås, statssekreterare till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, deltog i videomötet den 13 oktober.

  Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ministrarna diskuterade hur investeringar och EU-medel för kompetensutveckling kan hjälpa till vid omstruktureringar samt arbetstagarens rätt till information och samråd vid omstruktureringssituationer.

Ministrarna hade också en diskussion om kvinnors och mäns lika möjligheter att delta på arbetsmarknaden. De utbytte idéer om vad man kan göra för att ytterligare förbättra jämställdheten och bekämpa segregeringen av kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och statssekreterare Karin Strandås deltog i videomötet.

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvårsfrågor

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.