Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Klimatlag och biologisk mångfald på EU:s miljöministermöte

Publicerad

På miljörådet i Luxemburg 23 oktober står klimatet och biologisk mångfald på dagordningen. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och EU-kollegorna ska på mötet diskutera en europeisk klimatlag och anta slutsatser om EU:s strategi för biologisk mångfald till 2030.

Isabella Lövin intervjuas av media i samband med ett rådsmöte i mars 2020.
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerar Sverige på mötet i Luxemburg. Foto: EU-representationen

En klimatlag för EU

Ministrarna inleder miljörådet med en diskussion om EU-kommissionens förslag om en klimatlag för EU. När den är klar ska klimatlagen sätta ramarna för hur EU ska uppnå målet att bli klimatneutralt senast 2050. Ambitionen är att ministrarna på mötet ska komma överens om delar av förslaget, i väntan på att Europeiska rådet fattar beslut om EU:s uppdaterade klimatmål för 2030. När EU-länderna har enats om ett skärpt klimatmål till 2030 kommer även detta att skrivas in i klimatlagen.

Regeringen anser att förslaget som nu ligger på bordet har blivit bättre, men att vissa delar behöver skärpas ytterligare. Till exempel anser regeringen att det bör tydliggöras att det långsiktiga målet om klimatneutralitet till 2050 bör gälla både för EU som helhet och för varje enskilt medlemsland samt att EU efter 2050 bör ha negativa utsläpp.

EU:s strategi för biologisk mångfald

På eftermiddagen ska ministrarna anta slutsatser om biologisk mångfald. Slutsatserna är ministerrådets reaktion på EU-kommissionens förslag till mål för arbetet med biologisk mångfald fram till 2030.

Regeringen ser slutsatserna som ett viktigt steg i arbetet för att bromsa förlusten av biologisk mångfald och ta vara på naturens ekosystemtjänster. I återhämtningen efter covid-19 ser regeringen behov av lösningar som hanterar biologisk mångfald, klimatet och havet på samma gång.

EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet

På mötet ska EU-kommissionen presentera ett meddelande om EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet med sikte på en giftfri miljö. I meddelandet lyfter EU-kommissionen fram vikten av innovation för utveckling av säkra och hållbara alternativ till farliga ämnen. Regelverket behöver också omgående hantera risken med hormonstörande ämnen, farliga kemikalier i varor, kombinationseffekter och mycket långlivade kemikalier, som till exempel så kallade PFAS.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för miljörådet 23 oktober

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.