Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Långtidsbudget, brexit och rättsstatsdialog på EU-möte

Publicerad

Förhandlingarna om en framtida relation med Storbritannien och EU:s långtidsbudget 2021–27 är två av de frågor som EU-minister Hans Dahlgren ska ta upp med sina kollegor när de möts i Luxemburg 13 oktober. EU-ministrarna ska även förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet samt diskutera den årliga dialogen om rättsstaten.

EU-minister Hans Dahlgren intervjuas utanför Sveriges EU-representation i Bryssel.
EU:s kommande långtidsbudget, Brexit och utvecklingen på rättsområdet är några av frågorna som kommer att tas upp när EU-minister Hans Dahlgren möter sina europeiska kollegor i Luxemburg 13 oktober. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s långtidsbudget 2021–27

Innan den nya långtidsbudgeten för 2021–2027 är på plats ska Europaparlamentet höras. På mötet kommer EU-ministrarna att få en rapport från de pågående förhandlingarna med Europaparlamentet. Förhandlingarna handlar om delar av innehållet i långtidsbudgeten samt om en rad rättsakter.

I slutet av juli enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny långtidsbudget för EU, samt om ett återhämtningspaket. EU:s långtidsbudget för 2021–27 består av 1074 miljarder euro i åtaganden. Återhämtningspaketet är fördelat på 390 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i lån.

Ordförandeskapet har sedan lagt fram ett kompromissförslag på rättsakter som har att göra med långtidsbudgeten: den fleråriga budgetramsförordningen, egna medelsbeslutet, förordningen om återhämtningsinstrumentet, en villkorsordning för att skydda budgeten (som baseras på kommissionens förslag om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna) samt ett interinstitutionellt avtal.

Brexit – förhandlingarna mellan EU och Storbritannien

På tisdagens möte kommer EU-ministrarna att diskutera läget i förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. Ministrarna kommer att få en uppdatering av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier. Förhandlingarna har pågått under våren och sommaren. Utestående frågor är bland andra hur reglerna för rättvis konkurrens ska se ut, innehållet i fiskeavtalet samt hur reglerna för tvistlösning ska utformas.

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari i år började en övergångsperiod som löper fram till slutet av 2020. Under övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla fram ett avtal om hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut.

Förberedelser inför möte i Europeiska rådet 15–16 oktober

EU-ministrarna ska också förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet, 15–16 oktober. På agendan är den framtida relationen med Storbritannien och översynen av EU:s klimatmål för 2030 samt några utrikespolitiska frågor, som EU:s relation till Afrika.

Rådets årliga rättsstatsdialog

EU-ministrarna ska också ha en generell diskussion om utvecklingen på rättstatsområdet i EU-länderna. Diskussionens kommer att utgå från EU-kommissionens rapport om situationen på rättsstatsområdet inom EU från den 30 september i år. Kommissionen har fokuserat på fyra områden: de nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption, mediernas situation samt kontroll och balans i det institutionella systemet.

Regeringen välkomnar diskussionen eftersom EU-kommissionens rapport visar att det finns ett behov att diskutera utvecklingen i samtliga EU-länder.

Samordning av reseråd i coronatider

Ordförandeskapet kommer också informera ministrarna om de pågående diskussionerna om samordning av reserestriktioner inom EU.

Regeringen anser att varje land bör bestämma själv om reserestriktioner men välkomnar en ökad koordinering på EU-nivå.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor 13 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.