Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Nu gäller samma allmänna råd för hela befolkningen

Publicerad

På en presskonferens 22 oktober meddelade socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att äldre personer och personer i riskgrupper nu omfattas av samma rekommendationer som övriga befolkningen. Det innebär att alla ska följa de allmänna råden om att hålla avstånd, tvätta händer och undvika trängsel.

Sverige är fortfarande mitt inne i en pandemi. Smittspridningen ökar i Europa och även här i Sverige, men samtidigt kan vi se att trycket på vården har minskat kraftigt sedan i våras. En viktig anledning till det är att gruppen 70 år och äldre har tagit ett stort ansvar i den här pandemin.

Idag är kunskapen bättre om hur covid-19 kan behandlas och hur vård och omsorg kan bedrivas mer smittsäkert. Det finns också mer kunskap om konsekvenserna av långvariga begränsningar i människors liv, inte minst de negativa effekterna för psykisk och kroppslig hälsa av isolering och ensamhet.

Samhällets åtgärder måste vara så träffsäkra som möjligt och långsiktigt hållbara, inte bara utifrån smittskydd utan också kopplat till folkhälsa och psykisk ohälsa. Mot bakgrund av detta beslutar nu Folkhälsomyndigheten att äldre och personer i andra riskgrupper ska omfattas av samma rekommendationer som resten av befolkningen.

Viktigt att följa rekommendationer

Det är viktigt att påpeka att det fortfarande är större risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid högre ålder. Därför måste var och en göra en egen bedömning av vilken risk man är beredd att utsätta sig för.

Alla måste ta ansvar för att följa de allmänna råden för att minska risken för spridningen så att vi kan ha ett fortsatt skydd för de som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom: håll avstånd, undvik trängsel, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk. Det är också viktigt att vara fortsatt uppmärksam på lokala rekommendationer och fortsätta följa nyhetsrapporteringen.