Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Ryssland och Belarus på utrikesministermöte

Publicerad

EU:s relationer med Ryssland och situationen i Belarus var frågor som utrikesminister Ann Linde diskuterade med sina kollegor när de träffades i Luxemburg 12 oktober. Ministrarna hade också en informell diskussion om Belgrad-Pristinadialogen under lunchen.

Sveriges utrikesminister Ann linde blir intervjuad efter rådsmötet i Luxemburg 12 oktober.
Utrikesminister Ann Linde företrädde Sverige när ministrarna träffades i Luxemburg för att bland annat diskutera EU:s relationer med Ryssland och situationen i Belarus. Foto: Sveriges Eu-representation

Ryssland

På mötet diskuterade utrikesministrarna EU:s strategiska relation med Ryssland samt EU:s Rysslandspolitik.

– Det fanns en stor enighet om att införa sanktioner mot Ryssland med anledning av kemvapenattacken på Aleksej Navalnyj, så det arbetet sätter vi igång nu, sade EU-minister Ann Linde efter mötet.

Belarus

Utrikesministrarna inledde mötet med att diskutera situationen i Belarus efter presidentvalet 9 september. Regeringen anser att valet varken var fritt eller rättvist och att resultatet är förfalskat.

Latinamerika, Västindien och Belgrad-Pristinadialogen

Ministrarna diskuterade också EU:s relationer med länderna i Latinamerika och Västindien samt den EU-ledda dialogen mellan Kosovo och Serbien. Syftet med dialogen är att åstadkomma en normalisering av relationerna mellan Kosovo och Serbien.  

Utrikesminister Ann Linde representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 12 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.