Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Skog och digitalisering – två styrkeområden i Västernorrland

Publicerad

Hur kan samverkan och innovation bidra till utvecklingen inom skog och digitalisering? Det var temat för Nationella innovationsrådets dag i Västernorrland den 30 september. Dagen inleddes med en digital workshop som gav inspel till det regionala utvecklingsarbetet och till eftermiddagens digitala innovationsrådsmöte under ledning av statsministern Stefan Löfven.

 • Bild på Lars Persson Skandevall

  Lars Persson Skandevall, VD på Bron Innovation

  Foto: Jannice Thelander

 • Bild på Berit Högman

  Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län

  Foto: Erik Engelro

 • Bild på Glenn Nordlund

  Glenn Nordlund, styrelseordförande Region Västernorrland

  Foto: Annelig Egland

Både mötet och workshop genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Region Västernorrland samt Mittuniversitetet. I rådsmötet som leddes av statsministern deltog statsråd och rådsledamöter tillsammans med regionala aktörer från akademi, näringsliv och samhälle. Teman för dagen, digitalisering och skog, har särskild bäring på länet och är också centrala områden för utveckling utifrån ett nationellt perspektiv.

Region Västernorrlands styrelseordförande Glenn Nordlund deltog både i mötet och i workshopen och tycker att teman för mötet är väl valda.

– Innovationsrådets möte gav oss en möjlighet att lyfta Västernorrlands förutsättningar och möjligheter inom två av våra styrkeområden: skoglig bioekonomi och digitalisering. Skogen har varit viktig för att bygga upp vårt välstånd, både för regionen och nationen och genom att kombinera våra styrkeområden kan vi fortsätta att bidra till en hållbar tillväxt även i framtiden.

Vad tar du med till det fortsatta arbetet med regionens utveckling?

– Som regionalt utvecklingsansvarig aktör tar vi med oss alla inspel som lyftes under dagen, både från Innovationsrådets ledamöter och de regionala deltagarna, och ser dem som viktiga inspel inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin.

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län bekräftar vikten av digitalisering.

– Digitaliseringen är central, vi måste fortsätta att satsa på digitalisering och möjligheter till uppkoppling.

Vad ser du som viktiga lärdomar från mötet idag?  

– Västernorrland är som ett Sverige i miniatyr med glesbygd och städer med rätt aktörer på plats för innovationer inom både skog och digitalisering. Jag tar med mig att vi har tillräckligt med spets med våra styrkeområden som nu behöver breddas och delvis ställas om för att även i framtiden ge jobb och tillväxt för våra invånare, på ett hållbart sätt.

Berit Högman hoppas att Innovationsrådet också tar med sig att hela Sverige kan lära av Västernorrland och länets specifika förutsättningar för innovationsutveckling. Hon framhåller att Länsstyrelsen är regeringens verktyg för som bl.a. kan användas för utvecklingsarbete, förenklad tillsyn och samordning i länet för att stimulera innovationer.

Engagerat arbete i digital workshop

Under förmiddagens workshop deltog ett 60-tal personer från olika delar av regionens näringsliv, akademi, kommuner, myndigheter. Deltagarna diskuterade olika frågeställningar med bäring på rådsmötets fokus som sammanställdes och redovisades direkt för statsministern.  Inspelen från workshopen spelades in både till rådsmöte på eftermiddagen och till regionens utvecklingsarbete.

Lars Persson Skandevall, VD på Bron Innovation, deltog såväl under förmiddagens som eftermiddagens arbete. Han ser att det i Västernorrland finns goda förutsättningar att jobba vidare med medborgarcentrerad tjänstedesign och att regionen har goda förutsättningar att bidra till utvecklingen av svensk Govtech.

– Vi behöver fokusera och utveckla en digital omställning för tillväxt. Vi kan och vill vara en testbädd för samhällsutveckling stödd av digitalisering. Vi ser att samverkan i våra nätverk mellan myndigheter, kommuner mfl är unika.  En bas för detta är ett gemensamt arbete i regionen med att utveckla våra plattformar för digital informationsdriven innovation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.