Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om coronaviruset, 13 november

Publicerad

Här kan du läsa nyheter om
corona-viruset och sjukdomen covid-19.

Det blir förbjudet att sälja alkohol
efter klockan 22

Det finns allmänna råd i Sverige
för att undvika att sprida corona-viruset.
De råden gäller alla människor.  
Men regeringen tycker inte att alla
följer råden tillräckligt bra.

Regeringen vill därför förbjuda
servering av alkohol på kvällen.
När människor dricker
kan de sprida viruset av misstag.

Det ska vara förbjudet att servera alkohol mellan
klockan 22 på kvällen och 11 på morgonen.

Det här ska gälla från 20 november 2020
till 28 februari 2021.

Undantag

På de här ställena får man fortfarande
servera alkohol:

 • På särskilda boenden.
  Det är till exempel äldre-boenden.
 • Servering på hotell-rum.
 • Mini-bar på hotellrum.

Har alla fått hem-tjänst under semestern?

Social-styrelsen har fått ett nytt uppdrag av regeringen.
De ska undersöka om alla som har rätt att få hemtjänst
har fått det när de har varit borta hemifrån under semestern.
Under pandemin har det varit svårt att få det ibland.

Kommuner måste ge hemtjänst
även till personer som bara bor där tillfälligt.
Det kan vara under semestern.
Det gäller också del-års-boende.
Så står det i social-tjänst-lagen.

Socialstyrelsen ska nu undersöka det här.
Hur har det funkat under pandemin?
Hur har kommunerna samarbetat?

Socialstyrelsen ska redovisa
vad de har kommit fram till.
Det ska vara klart senast 15 februari 2021.

Nu kan vissa risk-grupper få
ersättning under längre tid

Det finns en del förmåner du kan få
på grund av sjukdomen covid-19.
Förr kunde man få dem i högst 90 dagar.
Nu kan man få pengar i 184 dagar.
Det gäller för

 • vissa riskgrupper.
 • vissa anhöriga till riskgrupper.
 • föräldrar till vissa barn som
  har varit svårt sjuka nyligen.

Det kan gå att få pengar för
alla dagar mellan 1 juli och 31 december 2020.

Det behövs mer info till alla om covid-19

Smitt-spridningen har ökat i Sverige under hösten.
Vi behöver därför tydlig information
till alla som bor här.
Det är speciellt viktigt när det kommer
nya råd i regionerna.
Det finns också människor
som inte är tillräckligt försiktiga.
Det är särskilt viktigt att de får bra info
för att kunna skydda sig själva och andra.

Regeringen har gett uppdraget
till några myndigheter.

Det är:

 • Folkhälso-myndigheten.
 • Läns-styrelserna.
 • Myndigheten för samhälls-skydd
  och beredskap (MSB).

De ska jobba ihop.
De ska förbättra kommunikationen.
Människor behöver veta vad som gäller
både i hela Sverige och på hem-orten.

Vi kommer att följa upp
vaccinationer mot covid-19

Vacciner håller på att tas fram
för att skydda mot covid-19.
Vaccin ska vara säkra, det är alltid ett krav.
De ska vara av hög kvalitet och funka bra.
Därför är det viktigt att följa upp vacciner.

Vaccin i EU godkänns först av
Europeiska läkemedels-myndigheterna.

Kraven på vaccin för covid-19 är
lika höga som för alla andra vaccin i EU.
Men regeringen vill ändå att vi följer upp det noga
när vi börjar vaccinera.
Vi behöver veta hur bra vaccinen funkar.
Hur många är vaccinerade?
Hur många äldre blir vaccinerade?
Hur många barn blir vaccinerade?
Och så vidare.

För att kunna få reda på det
måste vi kunna registrera alla vaccinationer.
Vi skulle kunna använda Folkhälsomyndighetens
nationella vaccinations-register till det.
Regeringen vill ha en lag-ändring
så att det här blir möjligt.

Läkemedels-verket ser till att
det finns tillräckligt med medicin

Under pandemin har Läkemedelsverket
arbetat hårt för att alla ska få de mediciner de behöver.
Det ska finnas tillräckligt med mediciner
och medicin-tekniska produkter.
De här frågorna har de jobbat med, till exempel:

 • Hur kan vi flytta mediciner
 • mellan olika apotek och olika regioner?
 • Kan vi ha gratis covid-19-tester?
 • Hur ska vi samordna frågor om
  mediciner och utrustning mellan
  myndigheter, regioner
  och kommuner?

Läkemedelsverket får nu 14,7 miljoner kronor
för att fortsätta jobba med det här.
Det viktigaste är att vi har tillräckligt med
medicin och utrustning i landet.
Vi behöver också
mer information och samverkan.
Läkemedelsverket ska använda pengarna till det.

Senast den 31 mars 2021 ska Läkemedelsverket
redovisa vad de har kommit fram till.

3 miljarder kronor till
mer testning för covid-19

Vi testar mycket för covid-19 i Sverige just nu.
Det är bra för då ser vi
om en person kan smitta.
Då kan vi också ta reda på
var smittan kommer ifrån.

Testning och smitt-spårning är viktigt.
Vi testar och smitt-spårar för att

 • få bort smittan.
 • få veta hur smitt-läget är i landet.

Det behövs mer pengar
om vi ska kunna fortsätta testa
lika mycket under resten av året.
Regeringen ordnar därför
3 miljarder kronor till för att testa.

Pengar till skydds-utrustning
för personliga assistenter

Covid-19 har gjort att det har blivit dyrare
att ha personlig assistent.
De är tvungna att ha skyddsutrustning.

Nu kan kommuner söka pengar
för skyddsutrustning.
Regeringen vill att privata utförare
också ska kunna söka pengar.
50 miljoner kronor ska gå till det.

Det här har regerings-partierna,
Centerpartiet och Liberalerna
kommit överens om.

Smittskydds-åtgärder på serverings-ställen
fram till 31 maj 2021

Viruset finns kvar och fortsätter att spridas.
Så är det både i Sverige och i resten av världen.
Vi måste minska spridningen.
Regeringen förlänger
därför lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på till exempel restauranger.

Hur får regionerna tillräckligt med
sjukvårds-personal?

Social-styrelsen ska hjälpa regionerna att
låna sjukvårds-personal av varandra.

Hur kan regionerna göra det på ett bra sätt?
Behöver vi ett system för hela landet?
Det ska Socialstyrelsen undersöka.

De har fått i uppdrag av regeringen
att göra det.

Vad finns det för möjligheter
att ha säkra tillställningar?

Hur kan vi fortsätta att göra saker tillsammans
utan att riskera att smitta varandra?
Den frågan har regeringen
arbetat med under hösten.
Det handlar om till exempel:

 • Kulturen.
 • Idrotten.
 • Mässor.
 • Nöjes-parker.
 • Lopp-marknader.

Folkhälsomyndigheten får nu två uppdrag.

De ska:

 1. Se om det går att ändra förbuden
  så att vi kan fortsätta göra saker tillsammans
  utan att smitta varandra.
 2. Anpassa råden när det behövs.