Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Bilateralt möte med brittisk försvarsmaterielminister

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 10 november i ett digitalt möte med Storbritanniens minister med ansvar för försvarsmaterielfrågor, Jeremy Quin. På agendan stod bland annat det svensk-brittiska försvarssamarbetet på flygområdet.

Under ministermötet diskuterades bland annat säkerhetsläget i Östersjöregionen, det brittiskledda försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force där också Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Norge ingår, samt det brittisk-svenska bilaterala försvarssamarbetet på flygområdet.

Sverige och Storbritanniens undertecknade i juli 2019 ett samförståndsavtal (MoU) om att undersöka förutsättningarna för ett fördjupat utvecklingssamarbete avseende framtida stridsflygsförmåga och stridsflygsystem.

Jeremy Quin är ansvarig minister i det brittiska försvarsdepartementet för industri- och materielfrågor.