Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

EU-toppmöte om corona

Publicerad

Samordning av krisarbete och fördelning av vaccin var två frågor som statsminister Stefan Löfven diskuterade när han träffade övriga EU-ledare i ett videomöte på torsdag eftermiddag. Stats- och regeringscheferna tog även upp förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.

Statsminister Stefan Löfven sitter vid en kamera och skärm med flaggor i bakgrunden under ett videomöte.
Statsminister Stefan Löfven deltog i videomötet med Europeiska rådet den 19 november. Foto: Regeringskansliet

Stats- och regeringscheferna utbytte erfarenheter av testmetoder, diskuterade godkännande av tester och arbetet med att ta fram och distribuera ett vaccin.

– Vi behöver göra mer för att koordinera krisarbetet. Vi ska samarbeta för att upphandla och fördela ett framtida vaccin och vi behöver stärka vår gemensamma beredskap. Det gemensamma arbetet inom EU för att utveckla pålitliga snabbtester är också viktigt, sade statsminister Stefan Löfven.

På mötet fick EU-ledarna också en lägesbild av förhandlingarna om EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer kopplade till långtidsbudgeten.

– Från svensk sida är det angeläget att snarast anta EU:s långtidsbudget. Det är mycket viktigt att vi får ut coronastödet till hårt drabbade människor i medlemsländerna. Jag vill inte ikväll spekulera när det blir klart, men den framförhandlade budgeten, återhämtningsfonden och kraven på rättsstatens principer ska gälla, sade statsminister Stefan Löfven också efter mötet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om videomötet 19 november

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.