Europas roll i den globala rymdekonomin på EU-möte

Publicerad

När EU:s rymdministrar möts för ett videomöte 20 november står Europas roll i den globala rymdekonomin högst upp på agendan. Sverige representeras av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Pressbild på Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, representerar Sverige på videomötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Global rymdekonomi

På videomötet ska ministrarna hålla en riktlinjedebatt om Europas roll i den globala rymdekonomin. De ska bland annat diskutera hur EU kan göra sin rymdindustri mer konkurrenskraftig och hur EU kan öka förutsättningarna för rättvis internationell konkurrens.

Ministrarna kommer också diskutera behovet av förstärkning av europeisk rymdverksamhet i EU, finansieringsmöjligheter för nystartade företag inom rymdverksamhet och cybersäkerhet i rymdinfrastrukturen.

För regeringen är det viktigt att rymdverksamheten bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv, där nyttan för samhället står i centrum, samtidigt som Sveriges säkerhet säkerställs. Europa ska bidra till att främja rättvisa förutsättningar för konkurrens inom den globala rymdekonomin och att rymdsamarbetet mellan EU, ESA och deras respektive medlemsstater förstärks.

Förberedelser för rymdråd

Under mötet ska ministrarna förbereda inför rymdrådet, där EU:s medlemsländer deltar tillsammans med Europeiska rymdorganisationens råd på ministernivå.

På rymdrådet ska ministrarna diskutera vilka åtgärder som krävs för att bygga upp en globalt konkurrenskraftig och stabil europeisk rymdekonomi, hur europeiskt oberoende, säkerhet och motståndskraft ska främjas, samt vad som krävs för att intensifiera det europeiska samarbetet på rymdområdet.

Sverige representeras på videomötet av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Producerat av EU-representationen

Mer om rymdministrarnas videomöte 20 november

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.