Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Första mötet med regeringens klimatkollegium idag

Publicerad

Regeringens nyinrättade klimatkollegium som leds av statsminister Stefan Löfven har idag sammanträtt för första gången. Mötet skedde digitalt.

På en stor tv-skärm på en vägg syns statsminister Stefan Löfven och miljö- och klimatminister Isabella Lövin  i två rutor i ett digitalt möte
Den 9 november 2020 sammanträdde regeringens klimatkollegium för första gången. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 – Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och för att klara det behöver vi en fortsatt stark svensk konkurrenskraft och nya jobb inom allt från koldioxidfritt stål till en ökad produktion av hållbara biodrivmedel, säger statsminister Stefan Löfven.

 – Alla politikområden måste dra åt samma håll och klimatfrågan måste integreras i alla relevanta politikområden. Det är därför som regeringen inrättat ett klimatkollegium inom Regeringskansliet. Klimatkollegiet får en central roll i arbetet med att driva på omställningen och genomföra den gröna återhämtningen, säger Isabella Lövin, miljö- och klimatminister.

Klimatkollegiets syfte är att samordna och inrikta genomförandet av den klimatpolitiska handlingsplanen samt följa upp regeringens arbete att nå klimatmålen.

Kollegiet kommer att ha regelbundna möten som leds av statsministern. Utöver statsministern och miljö- och klimatministern ingår ytterligare sex ministrar vars områden är avgörande för klimatomställningen. Dessa är: närings­minis­tern, finansministern, infrastrukturministern, energi- och digitaliserings­ministern, landsbygdsministern och finansmarknads- och bostadsministern.

Mötets tema var flygets klimatomställning och Sveriges biodrivmedelsproduktion

Temat på klimatkollegiets första möte var flygets klimatomställning och Sveriges biodrivmedelsproduktion. Det är två ämnen som är nära sammankopplade och med stor potential att bidra till minskade utsläpp.

Flyget behövs men flyget behöver ställa om. Diskussionerna på dagens möte handlade om hur flygets omställning ska realiseras. Det krävs insatser för att såväl säkerställa tillgängligheten i hela landet som att minska flygets klimatpåverkan.

Med reduktionsplikt för vägtransporter och flyg har regeringen skickat en tydlig signal till industrin om att det kommer finnas en stor efterfrågan på biodrivmedel. Sverige har en hög användning av biodrivmedel men importerar merparten. Det finns stor potential att öka produktionen av biodrivmedel i Sverige. Det kan bidra till att vi når våra klimatmål men också till att skapa nya gröna jobb och öka Sveriges försörjningstrygghet. Ökad svensk biodrivmedelsproduktion kan givetvis också vara förknippat med utmaningar. En av dem är att ett ökat uttag av biomassa kan ha påverkan på den biologiska mångfalden.

Vid dagens möte diskuterades bland annat hur den inhemska produktionen kan underlättas och bidra till att skapa nya gröna jobb och regional utveckling.